Suomen Keskustanaiset ry: Tilaa hybridieläkeläisille

Tutkimusten mukaan jopa 28 prosenttia eläkeläisistä, jotka eivät tee nyt työtä, on kiinnostunut työstä eläkkeen ohella (lähde: www.keva.fi). Kuitenkin monet siirtyvät työelämän lopussa suoraan eläkkeelle. Eläkkeelle siirtyminen on iso elämänmuutos, johon voi liittyä useita stressitekijöitä.

Työnantajien kannattaa hyödyntää eläköityvän työntekijän asiantuntemusta ja ottaa työntekijä mukaan uusien toimintamallien kehittämiseen. Tämä tuo työhön mielekkyyttä ja uusia tavoitteita. Työnantajan huomioidessa työntekijän yksilölliset vahvuudet ja tavoitteet sekä tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoja elämäntilanteeseen ja työuran vaiheeseen, voidaan työuria jopa jatkaa esimerkiksi osa-aikaisen työn muodossa. Samalla vastataan monia eri aloja vaivaavaan työvoimapulaan.

Suomen Keskustanaiset vaatii Suomen Keskustaa toimiin, joilla tuetaan eläkeiän saavuttaneita jatkamaan työelämässä heidän niin halutessaan. Erityisesti monilla pienituloisilla eläkeläisillä esteeksi muodostuu eläkeläisen asumistuen ja työnteon yhdistäminen. Toinen työhalut leikkaava tekijä on kansaneläkeosuuden pienentyminen, jos työjakson jälkeen eläke uudelleen yhteensovitetaan. Tällaiset kannustinloukut tulee korjata nopeasti.

EtusivuAjankohtaistaUutisetSuomen Keskustanaiset ry: Tilaa hybridieläkeläisille