39. Edustajakokous

Suomen Keskustanaiset ry:n 39. varsinainen edustajakokous järjestetään Porissa 10. -11.6.2023. Keskustanaiset päättävät kokouksessaan poliittisesta ja järjestöllisestä ohjelmasta, käsittelevät jäsenyhdistystensä aloitteita sekä valitsevat puheenjohtajiston seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

KUTSU

Kutsu Suomen Keskustanaiset ry:n 39. edustajakokoukseen
Tervetuloa Suomen Keskustanaiset ry:n 39. varsinaiseen edustajakokoukseen, joka järjestetään läsnäolokokouksena 10.-11.6.2023. Kokous järjestetään Virkistyshotelli Yyterissä, Sipintie 1, 28840 Pori. Edustajakokousviikonloppu käynnistyy lauantaina kello 10.15 hartaudella Keski-Porin kirkossa. Varsinainen kokous alkaa kello 13.00 Virkistyshotelli Yyterissä.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat (ote Keskustanaisten säännöistä):
1) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
2) valitaan kokoukselle puheenjohtajat, sihteerit ja pöytäkirjantarkastajat,
3) asetetaan tarpeelliset valmistelevat toimikunnat,
4) esitellään kertomus KN:n toiminnasta edellisen varsinaisen edustajakokouksen jälkeiseltä ajalta,
5) esitetään selvitys KN:n taloudellisesta tilasta,
6) valitaan KN:n hallituksen puheenjohtaja,
7) valitaan hallituksen kaksi (2) varapuheenjohtajaa,
8) valitaan 17. pykälän mukaisesti jäsenet ja varajäsenet valtuustoon,
9) käsitellään järjestöllinen ja poliittinen ohjelma seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
10) käsitellään jäsenten ja piirijärjestöjen tekemät aloitteet sekä
11) käsitellään muut valtuuston tai KN:n hallituksen esittämät asiat
Keskustanaisten hallitus on päättänyt noudattaa sääntöjen 11. pykälää ja vaatia edustajakokoukseen ennakkoilmoittautumista. Edustajakokoukseen on ilmoittauduttava 26.5.2023 mennessä. Menettelytapavaliokunta esittää ilmoittautuneiden kokousedustajien valtakirjat edustajakokouksen vahvistettavaksi. Sääntöjen 12. pykälän mukaan läsnäolo-oikeus kokouksessa on puolueen perusjärjestöjen jäsenillä, joille edustajakokous voi myöntää puheoikeuden.
39. varsinaisen edustajakokouksen kokousasiakirjat jaetaan kokouspaikalla. Kokousasiakirjat julkaistaan myös Suomen Keskustanaisten internetsivuilla.
Olette lämpimästi tervetulleita kokoukseen!
Ystävällisin terveisin,

Sari Palmu                        Mervi Mäki-Neste
puheenjohtaja                pääsihteeri

Aloitteet on toimitettava sähköisellä lomakkeella keskustoimistoon viimeistään 5.3.2023. Lomake löytyy osoitteesta https://link.webropolsurveys.com/S/9E36A1B05417B947

 

 

Yleistä edustajakokouksesta

Suomen Keskustanaisten edustajakokous on järjestön korkein päättävä elin. Kokoontuu joka toinen vuosi. Kokouksessa valitaan järjestön puheenjohtajisto seuraavalle kaksivuotiskaudelle (puheenjohtajiston toimikausi alkaa heti valinnan jälkeen), hyväksyy poliittisen- ja järjestöllisen ohjelman, kuullaan katsaus menneeseen toimintakauteen sekä käsittellään saapuneet aloitteet. Kokous valitsee valtuuston jäsenet seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Näin valmistaudut kokoukseen yhdistyksessä ja piirissä

 1. Virallisten kokousedustajien määrä määräytyy edellisen vuoden 31.12 jäsenmäärän mukaan. Piiri voi lähettää (1) yhden edustajan naisjäsentensä yhteenlasketun jäsenmäärän jokaista alkavaa 2000-lukua kohden. Yhdistys voi lähettää (1) yhden edustajan naisjäsentensä alkavaa 200-lukua kohden.
 2. Kokousaloitteet on lähetettävä hallituksen erikseen päättämään päivään mennessä (yleensä maaliskuun puoleen väliin mennessä) sähköpostitse osoitteeseen keskustanaiset@keskusta.fi tai postitse Apollonkatu 11a, 00100 Helsinki
 3. Kokousasiat käsitellään valiokunnissa, joihin jokaisen piirin tulee nimetä edustajansa.
  Valiokuntia ovat:

  • Menettelytapavaliokunta, tarkistaa valtakirjat ja valmistelee henkilövalinnat sekä muut menettelytapoja koskevat asiat kokouksessa
  • Järjestövaliokunta, käsittelee kuluneen kauden toiminta- ja talous kertomuksen sekä järjestölliset aloitteet
  • Kannanottovaliokunta, valmistelee kokouksen kannanotot
  • Ohjelmavaliokunta, käsittelee poliittisen- ja järjestöllisen ohjelman, sekä poliittiset aloitteet
EtusivuEdustajakokous