Keskustanaisten toiminnan tavoitteena on yhdistää jäseninään olevia naisia ja jäsenyhdistyksiä. Toimimme yhdessä oman kotiseudun, Suomen ja kansainvälisen kehityksen parhaaksi Keskustan periaatteiden mukaisesti.

Haluamme omalla toiminnallamme edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja arvioida yhteiskuntamme kehitystä erityisesti naisten ja lasten näkökulmasta.

Yksi keskeinen toimintamuotomme on aloitteellisuus paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla erityisesti naisten elinolojen parantamiseksi.

Toimintamme perustuu alkiolaiseen ja keskustalaiseen arvomaailmaan, jonka tarkoituksena on edistää kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, hengellisiä arvoja ja ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä terveitä elämäntapoja.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

  • Nostamme keskusteluun työhön, naisyrittäjyyteen ja perhe-elämään sekä tasa-arvoon liittyviä asioita.
  • Teemme uusia poliittisia avauksia sekä nostamme esiin sukupuolivaikutusten arvioinnin tärkeyttä poliittisessa päätöksenteossa.
    Korostamme ihmisten yhdenvertaisuutta.
  • Kiinnitämme teoissa huomiota erityisesti sosiaalipoliittisiin kysymyksiin, kuten naisten ja tyttöjen pahoinvointiin, perhetyöhön, nuorten päihdehuoltoon sekä mielenterveystaitojen edistämiseen.
  • Kannustamme naisia aktiivisuuteen kaikilla yhteiskunnan ja vaikuttamisen osa-alueilla.
  • Teemme kannanottoja ajankohtaisiin asioihin aloitteellisesti että reagoivasti.
    Vaikutamme puolueen päätöksentekoelimissä sekä osallistumme asioiden ja ohjelmien valmisteluun puolueen sisällä.
  • Tuomme esille Keskustanaisten toimintaa ja poliittisia linjauksia aktiivisesti puoluevaltuustossa sekä kaikissa niissä järjestöissä, missä olemme aktiivisesti mukana.
EtusivuMeistäToimintamme