Edustajakokous

Keskustanaisten ylintä päätösvaltaa käyttää edustajakokous, joka käsittelee suuret periaate kysymykset. Hyväksyy järjestöllisen – ja poliittisen ohjelman seuraavalle kaksivuotiskaudelle, hyväksyy selvityksen taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta edellisen edustajakokouksen jälkeiseltä ajalta. Lisäksi käsitellään jäsenten ja piirijärjestöjen tekemät aloitteet.

Varsinainen edustajakokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä valtuuston jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Valtuusto

Edustajakokousten välillä Keskustanaisten ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto.

Valtuusto kokoontuu kerran vuodessa, loka- joulukuussa. Lisäksi voidaan tarvittaessa pitää ylimääräisiä kokouksia.

Valtuusto päättää muun muassa Keskustanaisten toimintasuunnitelmasta ja -kertomuksesta, vahvistaa seuraavan vuoden talousarvion sekä hyväksyy edellisen vuoden tilinpäätöksen. Valtuusto myös valitsee Keskustanaisten hallituksen.

Valtuustoon kuuluu 26 jäsentä, jotka edustavat maan eri alueita (Keskustanaisten piirejä) sekä puoluetta. Lisäksi Keskustanaisten hallituksella on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Hallitus

Hallitus johtaa Keskustanaisten yleistä toimintaa ja valitsee keskuudestaan työvaliokunnan.

Hallituksen muodostavat Keskustanaisten puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa ja yhdeksäntoista (19) muuta jäsentä ja sekä yksi (1) edustaja puolueesta ja piirijärjestöjen toimihenkilöistä. Hallituksen jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.Pääsihteeri toimii hallituksen kokousten esittelijänä ja sihteerinä.

Hallituksen työvaliokunta

Työvaliokunta valmistelee hallitukselle tehtävät ehdotukset ja seuraa päätösten toteutumista Keskustanaisten omassa toiminnassa. Hallitus voi myös siirtää asioita työvaliokunnan tehtäväksi.

Työvaliokunnan muodostavat Keskustanaisten puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, pääsihteeri, sekä kaksi (2) hallituksen jäsentä.

Keskustanaisten edustukset puolueen ja yhteistyötahojen elimissä

Keskustanaisilla on edustaja kaikissa puolueen elimissä ja lukuisissa naisten asemaa, tasa-arvoa ja perheiden aseman parantamista ajavissa yhteistyötahojen ja -järjestöjen elimissä. Keskustanaiset ovat monessa mukana, joten jokainen jäsenemme löytää varmasti itselleen sopivimman tavan ja paikan vaikuttaa ja edistää itse tärkeimpinä pitämiään asioita. European Women´s Lobby -järjestön kautta olemme mukana myös kansainvälisessä toiminnassa.

EtusivuMeistäPäätöksentekoelimet