Suomen Keskustanaiset ry: Aluevaltuustoilla keskeinen rooli lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa ja ehkäisemisessä

Euroopan perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on yksi Euroopan unionin vaarallisimmista maista naisille. Suomi on yksi niistä kolmesta maasta, joissa nykyisen tai entisen kumppanin tekemää fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa kokeneiden naisten osuus on korkein eli 30 prosenttia. EU:n keskiarvo on 22 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan 10 prosenttia suomalaisista naisista oli kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa, jota oli tehnyt joko kumppani tai muu kuin kumppani haastattelua edeltäneiden 12 kuukauden aikana. EU:n keskiarvo on kahdeksan prosenttia. Saman tutkimuksen mukaan Euroopan Unionin maista Suomessa ja Tanskassa ainoastaan 10 prosenttia lähisuhteessaan väkivaltaa kokeneista naisista kertoi rikoksen tulleen poliisin tietoon, kun alueen keskiarvo oli 20 prosenttia.

Naisiin kohdistuva väkivalta on osoittautunut myös yli kaksi vuotta kestäneen Covid 19-pandemian varjopandemiaksi, jonka laahus seuraa meitä pitkään pandemian väistyessä. Kun elämä on keskittynyt neljän seinän sisään, myös lähisuhdeväkivaltatapauksia on jäänyt pimentoon, ja puuttumiskynnys on noussut. Karua kieltään tästä kertoo se, että Suomen tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana raiskausrikokset lisääntyivät 22 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

Suomen Keskustanaiset ry esittää puoluekokoukselle, että uusissa aluevaltuustoissa puolue ottaa aloitteentekijän roolin lähisuhdeväkivallan tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Varhainen puuttuminen eli se, että alan ammattilaiset tunnistavat ongelman riittävän ajoissa jo niin kutsutuista heikoista signaaleista, säästää terveydenhuollon kustannuksissa. Tähän päätyi muun muassa Keski-Suomen keskussairaalassa tehty tutkimus. Koska kyseessä on koko yhteiskuntaa ravisteleva ongelma, johon on poliittisesti vaikutettava kaikilla tasoilla, Suomen Keskustanaiset vaatii puolueen tukea myös lainsäädännön muutoksille. Tarvitaan laki, joka velvoittaa valtion, hyvinvointialueet ja kunnat laatimaan tavoitteellisia, sukupuolittunutta väkivaltaa ehkäiseviä ohjelmia. Ohjelmat edistävät rakenteiden korjaamista, tekevät ongelman näkyväksi ja helpottavat työssään lähisuhdeväkivaltaa kohtaavat ammattilaiset puuttumaan siihen.

EtusivuAjankohtaistaUutisetSuomen Keskustanaiset ry: Aluevaltuustoilla keskeinen rooli lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa ja ehkäisemisessä