Kunta mukaan tukemaan perhevapaalaisen hyvinvointia

Tilastokeskuksen mukaan köyhyysrajalle ei ole virallista määritelmää. Pienituloiseksi on määritelty henkilöt, joiden kotitalouden tulot ovat alle 60 prosenttia kotitalouksien mediaanitulosta, tällaisia kotitalouksia on paljon maassamme. Kunnat ja muut palveluntuottajat ovat hinnoitteluissaan huomioineet tiettyjä ryhmiä koska heidän tulonsa jäävät hyvin pieniksi, esimerkiksi opiskelijat, eläkeläiset ja varusmiehet pääsevät huokeammilla hinnoilla uimahalliin.

Yksi ryhmä olisi syytä nostaa myös näiden etuuksien piiriin: perhevapaalaiset. Monen kunnan arvoissa on lasten ja perheiden hyvinvointi. Rovaniemellä valtuutettumme Elina Korteniemi otti minuun yhteyttä yhteistyön merkeissä perheiden hyvinvointiin liittyvän ideansa kanssa: voisiko kaupungin palveluiden hinnoitteluissa huomioida myös perhevapaalaiset? Esimerkiksi liikunta- ja kulttuuritoiminta ei tyrehtyisi pienten lasten perhevapaalla olevilta vanhemmilta. Kirjoitimme tästä yhdessä aloitteen valtuustolle.

Kodinhoidon tuki on yhdestä alle 3-vuotiaasta 350,27 e/kk, jokaisesta muusta perheen alle 3-vuotiaasta lapsesta 104,86 e/kk ja jokaisesta yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä lapsesta 67,38 e/kk. Nopeasti laskettuna tulot jäävät aika pieniksi, jopa köyhyysrajan alapuolelle. Kelan mukaan kotihoidon tukea käyttävät enimmäkseen äidit. Vuonna 2020 kotihoidon tuen saajista 92 % oli naisia ja 8 % miehiä. Äidit ovat kotihoidon tuella keskimäärin 13 kuukautta. Eli tämä on vielä toistaiseksi hyvin naisinen asia.

Kodinhoidontuki alkaa, kun lapsi on noin 9kk ikäinen. Mikäli yleinen käytäntö olisi, että vanhemmat laittaisivat lapsen heti silloin varhaiskasvatukseen, veisi hän kahden lapsen paikan, kunnes täyttää 1- vuotta. Varhaiskasvatuksella on ollut valtakunnallisesti haastavat ajat, meillä ei ole ollut tarpeeksi varhaiskasvatuksen hoitopaikkoja ja -tiloja puhumattakaan koulutetuista ammattilaisista. Perhevapaalaisten huomiointi kaupungin hyvinvointipalveluissa voisi isossa kuvassa myös helpottaa varhaiskasvatuksenkin tilannetta.

Kunnan tehtävä on edelleen edistää kuntalaisen hyvinvointia ja terveyttä. On meidän kaikkien etu, että pienten lasten vanhemmat pitävät huolta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan, sillä hyvinvointi edistää kuntalaisen tuottavuutta ja terveyttä sekä lisää perheiden hyvinvointia. Voisiko tämä olla yksi hyvä etu perhevapaalaiselle?

Krista Heikkinen, Rovaniemen keskustanaiset

EtusivuAjankohtaistaAvain-blogiKunta mukaan tukemaan perhevapaalaisen hyvinvointia