Päijät-Hämeen Keskustanaiset: Lapsiperheet tarvitsevat vahvaa tukea selvitäkseen Koronasta

Kevään korona-arki ja eristys ovat aiheuttaneet lapsiperheissä stressiä, väsymystä ja pelkoja. Lomautukset ja kasvava työttömyys ovat lisänneet lapsiperheiden taloudellista ahdinkoa.
Aikuisten etätyöskentelyn yhdistäminen lapsen hoitoon tai etäkouluun on osalle perheistä ollut haasteellista. Myös harrastusten ja mielekkään tekemisen puute ovat lisänneet psyykkistä kuormaa. Erityisen vaikea tilanne on ollut niissä perheissä, joissa on useita eri-ikäisiä lapsia.

Nopeita ratkaisuja taloudelliseen ahdinkoon

Lapsiperheiden taloudellisen ahdingon purkamiseksi tarvitaan valtiovallalta nopeasti lapsiperheille
suunnattua taloudellista tukea. Yksi nopeasti toteutettava ratkaisu olisi lapsilisän tilapäinen
korottaminen tälle ja ensi vuodelle sekä lapsilisän etuoikeuttaminen tulona siten, ettei sitä oteta
huomioon toimeentulotukea myönnettäessä. On myös välttämätöntä, että kunnissa käytetään täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea tässä tilanteessa perheiden ahdingon helpottamiseksi. Myös pankeilta tarvitaan joustavuutta lapsiperheiden asuntolainojen lyhennysvapaiden kuukausien myöntämisessä.

Matalan kynnyksen apu on välttämätöntä

Lapsiperheille ja lapsille on turvattava mahdollisuus keskusteluapuun perheneuvoloissa ja muissa lapsiperheiden palveluissa. Järjestöjen matalan kynnyksen palvelut ja vertaisryhmät tarjoavat apua ja niiden piiriin ohjaaminen on tärkeää. Neuvoloiden toiminnan ja kotipalvelutoiminnan on tärkeää normalisoitua mahdollisimman pian perheiden tueksi. Niillä voidaan vastata perheiden tarpeisiin ja ehkäistä ongelmien syvenemistä ja terveydellisiä riskejä.

Psyykkiset kuormitustekijät ovat isoja ja yleisiä lapsiperheissä. Mielenterveys- ja
oppilashuoltopalveluiden saatavuus on turvattava ja niiden resursseja lisättävä, jotta mahdollisimman matalalla kynnyksellä päästään käsittelemään syntyneitä ongelmia, ehkäistään niiden vaikeutuminen ja hoitamattomista ongelmista seuraava inhimillisten kärsimysten ja kustannusten kasvu.

EtusivuAjankohtaistaUutisetPäijät-Hämeen Keskustanaiset: Lapsiperheet tarvitsevat vahvaa tukea selvitäkseen Koronasta