Suomen Keskustanaiset: Koronaepidemian vaikutukset tasa-arvoon huomioitava

Suomen Keskustanaiset on huolissaan koronapandemian vaikutuksista Suomen tasa-arvokehitykselle. Julkista keskustelua on käyty laajasti pandemian talousvaikutuksista, mutta muut vaikutukset, kuten vaikutukset tasa-arvoon ovat jääneet paitsioon. Korona on vaikuttanut ja tulee myös tulevaisuudessa vaikuttamaan eri tavoin naisiin ja naisvaltaisiin aloihin verrattuna miehiin ja miesvaltaisiin aloihin.

Tasa-arvo tuntuu vähäpätöiseltä asialta pandemian levitessä ja talouden sukeltaessa. On hyvin tärkeää, että kaikessa valmistelussa ja päätöksenteossa otetaan huomioon yhteiskunnan tasa-arvokehitys. Sukupuolivaikutusten arviointia tulee tehdä myös kriisiaikana ja erityisesti sen jälkeen.

Jo nyt, kriisin ollessa pahimmillaan, on havaittu valtaisat vaikutukset naisiin. Naisvaltaiset alat, muun muassa sosiaali- ja terveysala, opetusala ja palvelualat ovat valtavissa paineissa.

Monet ihmiset ovat jo nyt menettäneet työnsä koronan takia joko väliaikaisesti tai kokonaan. Naiset työskentelevät miehiä useammin määräaikaisissa tai osa-aikaisissa työsuhteissa, mikä tekee naisten työmarkkina-asemasta jo muutenkin epäedullisemman. Kriisitilanteessa tämä asia korostuu.

Edessä on mahdollisesti 1990-luvun lamaakin pahempi talouskriisi. Silti tasa-arvoa ja sen edistämistä ei saa unohtaa. Suomen hallitus on kirjannut hallitusohjelman yhdeksi tavoitteeksi nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Tavoite on nyt tärkeämpi kuin koskaan.

Keskustanaiset edellyttää, että tasa-arvoa ei unohdeta ja sukupuolivaikutusten arviointi on olennaisena työkaluna kriisin jälkeiseen elämään valmistauduttaessa.

EtusivuAjankohtaistaKannanototSuomen Keskustanaiset: Koronaepidemian vaikutukset tasa-arvoon huomioitava