Keski-Pohjanmaan Keskustanaiset: Naiset ulko- ja turvallisuuspolitiikan ytimeen Nato-Suomessa

Olemme pian uuden äärellä, kun Suomi siirtyy täysivaltaiseksi Naton jäsenmaaksi. Presidentti Niinistö puhui 7. marraskuuta 2022 valtakunnallisen Maanpuolustuskurssin avajaisissa osuvasti Nato-jäsenyydestä, joka tulee osaksi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme. Nyt otettava askel on suuri konkreettisesti ja henkisesti. Suomesta tulee sotilaallisesti liittoutunut maa. Presidentti totesi, että Suomen profiili Nato-jäsenenä muovautuu luontevasti aikanaan, muuttuvien olosuhteiden mukaisesti, käytännön työn ja kansallisen päätöksentekomme kautta.

Suomi on sijoittunut neljänneksi sukupuolten tasa-arvovertailussa Euroopan unionissa. Vertailussa mitattiin tasa-arvoa useilla eri osa-alueilla kuten työmarkkinoilla, terveydenhuollossa ja vallankäytössä. Ruotsista on saatu hyviä kokemuksia siitä, että se vuonna 2014 asetti sukupuolten välisen tasa-arvon kaiken ulkopoliittisen toimintansa ytimeen. Käytännössä se on työtapa, joka pyrkii edistämään naisten osallistumista poliittiseen päätöksenteekoon ja rauhanvälitykseen, vähentämään väkivaltaa ja ajamaan naisten taloudellisesta itsenäisyyttä.

Keski-Pohjanmaan Keskustanaiset terävöittää, että seuraavan hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa on huomioitava konkreettisin toimenpitein sukupuolten välinen tasa-arvo ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksenteossa.

EtusivuAjankohtaistaUutisetKeski-Pohjanmaan Keskustanaiset: Naiset ulko- ja turvallisuuspolitiikan ytimeen Nato-Suomessa