Satakunnan Keskustanaisten syyskokous otti kantaa työmatkakulujen verovähennysoikeuden korjaamiseksi.

Työmatkakulujen omavastuun pilkkominen alentaisi työntekijän kustannuksia.

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut voi ja kannattaa ilmoittaa verotuksessa. Julkisilla liikennevälineillä tai niiden puuttuessa omalla autolla tehtävien matkojen kustannukset eritellään. Julkisilla kulkuneuvoilla tehdyt matkat huomioidaan edullisimman vaihtoehdon mukaan, ja oman auton käytöstä kuluina huomioidaan 25 snt ajetuilta kilometreiltä.
Matkakustannusten korvauksissa on kuitenkin omavastuu, joka vuoden 2020 verotuksessa oli 750 euroa. Tämä omavastuuosuus on aina samansuuruinen riippumatta siitä, oletko työssä yhden vai 12 kuukautta. Työttömyyskorvausta saavilla omavastuun määrä on porrastettu.

750 euron omavastuun pilkkominen siten, että esimerkiksi vain kaksi kuukautta työmatkoja kulkevan omavastuu olisi 1/6 kokonaissummasta, tekisi työllistymisestä matkakulujen osalta edullisempaa. Nyt monesti melko suuriksikin nousevat matkakulut jäävät työntekijän kokonaan maksettaviksi, jos työsuhde on lyhyt. Tämä koskettaa yhtä lailla nuoria kesätöitä tekeviä, osa-aikatöitä, lyhyitä sijaisuuksia tai pätkätöitä tekeviä kuin työssä osittain jatkavia eläkeläisiäkin. Myös pandemian vuoksi suuren osan vuodesta etätyötä tehneillä matkakulujen omavastuuraja ei ylity, jos täydet matkakulut ovat juosseet vain muutamalta kuukaudelta.

Satakunnan Keskustanaiset esittääkin, että asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen omavastuuosuus tulee pilkkoa siten, että lyhyemmänkin työjakson tekevällä on mahdollisuus vähentää verotuksessaan matkakuluja. Näin työnteosta tulee monille kannattavampaa, mikä voi osaltaan helpottaa useiden alojen työvoimapulaa ja nostaa maamme työllisyysastetta.

EtusivuAjankohtaistaKannanototSatakunnan Keskustanaisten syyskokous otti kantaa työmatkakulujen verovähennysoikeuden korjaamiseksi.