Keski-Suomen Keskustanaiset: ALUEHALLINTO TARVITSEE ASIANTUNTIJOITA

Suomessa käydään tammikuussa aluevaaleja. Vaalit ovat merkittävä askel sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä koko maakunnan alueelle. Päätöksentekijöiden osaamisella ja sukupuolella tulee olemaan tärkeä rooli isojen kokonaisuuksien hallinnassa. Keskustanaiset kantavat huolta tulevassa vaalissa osaamisesta ja arjen asiantuntijoiden riittävyydestä. Naiset ovat tunnetusti niin sosiaali- kuin terveydenhuollon sektorilla niitä osaajia, joita päätöksentekoon tarvitaan. Kannustamme naisia asettumaan ehdolle aluevaaleissa.

Kannustamme myös uussuomalaisten ja maahanmuuttajanaisten asettumista ehdolle aluevaaleissa, koska tulevaisuudessa tarvitaan yhä enenevässä määrin työperäistä maahanmuuttoa nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille. Tiedämme maahanmuuttajanaisten esteistä asettua päätöksentekijäksi niin uskonnollisista kuin poliittisistakin syistä. Toivottavaa kuitenkin olisi, että esteistä ja rajoituksista huolimatta näkisimme maahanmuuttajanaiset osana aluehallinnon päättäjiä turvaamassa lähipalveluita, edistämässä terveyttä ja hyvinvointia sekä kehittämässä ja rakentamassa tulevaisuutta maakuntien Suomessa.

Keskustanaiset kannustavat äänestäjiä äänestämään tulevan aluehallinnon tehtäviin naisia, arjen asiantuntijoita, hoivan ja terveydenhuollon osaajia.

EtusivuAjankohtaistaKannanototKeski-Suomen Keskustanaiset: ALUEHALLINTO TARVITSEE ASIANTUNTIJOITA