Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaiset: Suomea ei voi rangaista vastuullisesta maa- ja metsätalouden hoidosta

Keskustanaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri antaa täyden tukensa maa- ja metsätalousvaliokunnan esitykselle poiketa valtioneuvoston kannasta EU:n ennallistamisasetusta koskien.
Suomen ei tule hyväksyä asetusehdotusta, jossa poliittista päätösvaltaa siirretään komissiolle, eduskunnan budjettivaltaa rajoitetaan ja omaisuudensuojaa heikennetään ja epätasa-arvoistetaan.

Asetuksen hyväksymisellä olisi suuret vaikutukset erityisesti Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen, jossa luonnonmetsiä ja turvepeltoja on paljon. Lisäksi toimien arvioidut kustannukset olisivat todella suuret.

Tällä asetuksella vain lisätään maa- ja metsätalouden toimintaympäristön epävarmuutta, heikennetään huoltovarmuutta ja tehdään mahdottomaksi pitkäjänteinen, suunnitelmallinen maa- ja metsätalouden harjoittaminen.

Asetuksen toimeenpanovaateiden on oltava suhteessa siihen, mitä on jo tehty eri maissa luontokadon estämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Suomea ei voi rangaista vastuullisesta metsien, vesistöjen ja peltojen hoidosta tai muiden maiden laittomista hakkuista ja korvaamattomasta luonnonmetsien hävityksestä.

Ennallistamisen on oltava erityisesti näinä epävarmoina aikoina tasapainossa muiden ympäristötavoitteiden ja muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden kanssa. Siksi EU:n ennallistamistavoitteiden tulee olla yleistasoisia, realistisia ja jättää runsaasti kansallista liikkumavaraa. Pakko ei toimi, vaan euroja on suunnattava vapaaehtoiseen ennallistamiseen siellä, missä sitä on järkevää tehdä.

EtusivuAjankohtaistaKannanototPohjois-Pohjanmaan Keskustanaiset: Suomea ei voi rangaista vastuullisesta maa- ja metsätalouden hoidosta