Päijät-Hämeen Keskustanaiset: Kohti parempaa toimintakykyä!

Yksi ihmisen hyvinvoinnin kulmakivi on toimintakyky. Hyvä toimintakyky tuo mukanaan mahdollisuuden elää itsenäistä arkea. Pukeutuminen, syöminen, laskujen maksu ja kotityöt ovat toimintakyvyn ilmenemiä. Erinomaista toimintakykyä tarvitaan, jotta voi auttaa muita.

Työkyky on yksi toimintakyvyn osa-alue. Työnteko on tutkimusten mukaan kuitenkin myös itsenäinen hyvinvointia ja terveyttä lisäävä tekijä. Työkyky ei synny tyhjästä työikäisyyden kynnyksellä, vaan sekä fyysistä että psyykkistä työkykyä rakennetaan jo lapsuudesta. Turvallinen kasvuympäristö, perheiden tuki, koulutus, terveellinen ravitsemus, liikunta, yhteisöllisyys ja tarvittaessa sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat parhaimmillaan jatkumon, jonka päässä on osaava ja työkykyinen aikuinen. Kuntien peruspalvelut ovat siis tärkeitä välineitä työkyvyn rakentamisessa.

Huoltosuhde on yksi yhteiskunnallisen keskustelun kestoteema. Uutisoinnin kohteena on usein työttömyys ja ikääntyminen, mutta olennaisempaa tietoa talouden näkökulmasta saattaisi olla työllisyysasteessa. Työssäkäyvien osuus työikäisestä väestöstä ei voi nousta kovin korkealle, ellemme huolehdi erityisesti nuorten työkyvystä. Siksi työkyvyn pitäisi olla keskiössä myös huoltosuhteen ratkaisemisessa.

Päijät-Hämeen Keskustanaiset kutsuukin kaikki talkoisiin työkyvyn edistämiseksi sekä keskustelussa että päätöksenteossa. Aloittaa voi vaikka itsestään tekemällä pieniä, arkisia valintoja kohti parempaa toimintakykyä.

EtusivuAjankohtaistaKannanototPäijät-Hämeen Keskustanaiset: Kohti parempaa toimintakykyä!