Hoitoa ja huolenpitoa vuorovaikutuksessa

Hoitotyön käytännön opiskelun ohjausta käsittelevä artikkeli, Kainuun Sanomat 19.2.2021, on erityisen tärkeä ja ajankohtainen juuri nyt. Kainuun väestö ikääntyy vauhdilla, hoidon tarve kasvaa samalla kun hoitotyöntekijöiden määrä vähenee eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Nuorten hoitoalalle hakeutuvien ikäluokat pienenevät huolestuttavasti. Jokaisesta alalle hakeutuneesta opiskelijasta on siis pidettävä hyvä huoli, että into opiskella ja jäädä oman lähiseudun alueelle valmistumisen jälkeen säilyisi. Ihannetila on, että opiskelijaa kohdellaan alusta alkaen, kuin hän olisi työyksikön tuleva työntekijä, tasaveroinen kollega. Erityisen tärkeä kokemus muodostuu useille opiskelijoille juuri ensimmäisestä työssäoppimis-paikastaan. Oppilaitoksen ja työyksikön saumaton yhteistyö on välttämätön hyvän tuloksen saavuttamiseksi. Ohjaajien resursseista tulee huolehtia tarkoin. Tarvitaan aikaa tehdä työtä niin, että sekä opiskelija että ohjaaja voivat kokea onnistuneensa. Opettajana olen ottanut vastaan papereita kahvikupin pohjaleimalla varustettuna. Yövuoron rauhallinen taukohetki on tarvittu arviointikeskusteluun. Työyksikkö tuntee joukkonsa, ohjaajan valintaan kannattaa panostaa. Lääketieteen opiskelijat ovat arvioineet Suomussalmen terveyskeskuksen Kandiystävälliseksi terveyskeskukseksi, tämän arvonimen myönsi viime vuoden lopulla Suomen Medisiinariliitto. Esitän, että valitaan vastaavasti Hoitoyön opetusmyönteinen työyhteisö Kainuussa vuosittain. Tällä ilmaistaisiin arvostusta kaikkia hoitotyön opetuksen ja ohjauksen toimijoita kohtaan.

Eila Jokelainen-Keränen
Terveystieteiden maisteri
Kuntavaaliehdokas (kesk)
Suomussalmi

EtusivuAjankohtaistaKannanototHoitoa ja huolenpitoa vuorovaikutuksessa