Nainen, kotikuntasi tarvitsee Sinua!

Kunnilla on tasa-arvolaissa määritelty velvollisuus viranomaisena, palvelujen tarjoajana, työnantajana ja koulutuksen järjestäjänä edistää ja toteuttaa sukupuolten tasa-arvoa. Tasa-arvon toteuttaminen on elinvoimaisen kunnan edellytys ja välttämätöntä hyvinvoinnin, arjen sujuvuuden ja turvallisuuden näkökulmasta.

Kuntien päätöksenteolla ja palveluilla on merkittävä rooli sukupuolten tasa-arvon rakentamisessa. Päätöksenteossa oleellista on huomioida eri sukupuolten tarpeet ja arvioida etukäteen, miten päätökset vaikuttavat eri sukupuoliin.

Kuntien päätöksenteon kannalta keskeistä on myös se, ketkä päätöksiä tekevät. On välttämätöntä, että naiset ovat edustettuna kunnan päätöksenteossa, jotta päätöksenteko olisi laadukasta ja siinä tulisi huomioiduksi nykyistä moninaisemmat näkökannat.

Naisten poliittisen vaikutusvallan lisääntyminen kuntapolitiikassa on ollut hidas prosessi. Tällä hetkellä 39 prosenttia kunnanvaltuutetuista on naisia. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valtuustoihin valittavien naisten osuus on oltava yli 40 prosenttia.

Tasa-arvo on ennen kaikkea tekoja. Kauniita puheita on kuultu kylliksi. Jos sinä olet valmis töihin tasa-arvon eteen, lähde ehdolle kuntavaaleissa. Sinua tarvitaan!

EtusivuAjankohtaistaKannanototNainen, kotikuntasi tarvitsee Sinua!