Keskustanaiset: Lapsiperheiden tueksi riittävästi kotipalvelua

Keskustanaiset vaatii, että parhaillaan käynnissä olevan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman kautta lapsiperheiden kotipalvelun vaikuttavuus tunnistetaan ja sitä tarjotaan perheille nykyistä enemmän kaikkialla Suomessa. Palvelusta tiedottamista on samalla parannettava.

Lapsiperheiden kotipalvelun alasajo parikymmentä vuotta sitten oli virhe. Vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain kokonaisuudistuksen ansiosta kotipalvelua on nyt jälleen saatavilla perheille myös ilman lastensuojelun asiakkuutta. Uudistus ei ole valitettavasti näkynyt samalla tavalla kaikissa kunnissa.

Maakuntakohtaiset lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmat ovat parhaillaan valmisteltavana. Suomeen ollaan perustamassa perhekeskuksia, jotka kokoavat moniammatillisen matalan kynnyksen tuen saman katon alle. Painopistettä siirretään korjaavista palveluista ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen.

Perheiden kotipalvelun nostaminen keskeiseksi osaksi perhekeskusten palveluvalikoimaa tukee lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteita. Kotipalvelu on matalan kynnyksen tukea perhe-elämän erilaisissa tilanteissa. Kotipalvelun on tarkoitus olla lyhytaikaista tukea, jolla vahvistetaan perheen omia voimavaroja ja ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä.

EtusivuAjankohtaistaKannanototKeskustanaiset: Lapsiperheiden tueksi riittävästi kotipalvelua