Keskustanaiset: Työelämän tasa-arvo on turvattava sote-uudistuksessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee vaikuttamaan erityisen laajasti naisiin. Tulevassa uudistuksessa noin 220 000 sote-työntekijää siirtyy maakuntien ja yksityisen sektorin palvelukseen. Heistä noin 90 prosenttia on naisia.

Maakuntien on osaltaan huolehdittava, että työehtojen ja palkkauksen osalta sote-ala säilyy edelleen mielekkäänä ja houkuttelevana nykyisille ja uusille ammattilaisille. Sote-uudistuksen myötä mahdollisesti kasvavien matkakustannusten verovähennysoikeutta on tarkasteltava.

Keskustanaiset edellyttää, että maakuntien toimintaa ohjaaviin maakuntastrategioihin sisällytetään sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Maakunnissa tulee laatia henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma ja noudattaa sitä.

Johtaminen ja työhyvinvointi ovat keskeisessä roolissa sote-uudistuksen onnistumisessa. Keskustanaiset edellyttää, että sote-alan työntekijöillä on mahdollisuus osallistua työn kehittämiseen ja muutostilanteiden valmisteluun. Tämä tukee työhön sitoutumista ja työmotivaation säilymistä myös historiallisen muutoksen aikana.

EtusivuAjankohtaistaKannanototKeskustanaiset: Työelämän tasa-arvo on turvattava sote-uudistuksessa