Suomi pärjää vain kokonaisena

Keskustan linja on, että Suomi pärjää vain kokonaisena. Siksi alueita tulee kohdella tasapuolisesti.

Pitää huolehtia, että koko maassa on työpaikkoja, lähi- ja peruspalveluja, koulutusmahdollisuuksia, liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä ja ylipäätään elämisen edellytyksiä.

Orpon-Purran hallituksen linja on toinen. Kokoomus ja Perussuomalaiset tekevät puolen Suomen politiikkaa. Etelä- ja Länsi-Suomeen laitetaan rahaa ja voimavaroja. Muu maa ja etenkin itäinen Suomi jää ilman.

Ristiriitaisen maan hallituksen keskittämispolitiikasta tekee se, että saman aikaisesti keskittämispäätösten kanssa hallituksenkin riveistä myönnetään, että Itä-Suomen elinvoima on koko maan turvallisuuskysymys.

Saan tehdä työtä eduskunnassa hallinto- ja puolustusvaliokunnassa. Näissä valiokunnissa on poliisin, pelastustoimen, rajan ja puolustusvoimien asiat. Työpöydälläni on siis sekä maamme sisäisen että ulkoisen turvallisuuden asioita.

Maailmanpoliittinen tilanne on nyt jännitteisempi kuin moniin vuosikymmeniin. Suomen sisäinen ja ulkoinen turvallisuus sekä rajaturvallisuus ovat entistä tiiviimpi kokonaisuus.

Kasvaneisiin tehtäviin nähden Rajavartiolaitos tarvitsee lisää voimavaroja kuin mitä hallitus esittää. Itämeri vaatii aktiivisempaa valvontaa, välit itänaapuriimme on poikki ja Ruotsissa rehottava jengirikollisuus huumekauppoineen on rantautunut Suomeen. Jos emme pidä huolta omasta rajavalvonnasta, olemme silloin rajanaapuriemme suorituskyvyn varassa.

Teimme keskustana hallintovaliokunnassa esityksen muun muassa siitä, että Rajan tulisi saada lisää rahoitusta toimintaansa. Jätimme myös eriävän mielipiteen valiokunnan lausuntoon valtion 2024 budjetista.

Kokonaisturvallisuuteen kytkeytyy vahvasti alueellinen tasa-arvo ja koko maan elinvoima. Tässä valossa hallituksen päätökset ovat olleet käsittämättömiä.

Hallitus leikkasi kokonaan pois maakuntien omaehtoisen kehittämisen rahoituksen, jolla on ollut suuri merkitys Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnille. Samanaikaisesti poistettiin kokonaan harvan asutun maaseudun työryhmän rahoitus, jonka avulla on rahoitettu useita matkailu- ja kulttuurihankkeita harvaan asutulla alueella.

Metsähallituksen luontopalveluiden leikkaus heikentää kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kunnossapitoa. Tällä on kielteisiä vaikutuksia luontomatkailuun ja ihmisten hyvinvointiin.

Hyvinvointi tulee muutenkin maakunnissa olemaan koetuksella. Terveys-, vanhus- ja muut lähipalvelut ovat vaarassa, kun hallitus leikkaa hyvinvointialueilta. Valtion ensi vuoden budjetissa on useita sosiaaliturvan leikkauksia, jotka uhkaavat lisätä paitsi ihmisten myös alueiden välistä eriarvoisuutta.

Tilannetta pahentaa valtion hallinnon siiloutuminen. Kukin ministeriö tekee omaa työtään eikä päätösten kokonaisvaikutuksia eri puolille Suomea seurata. Tämä johtaa siihen, että kielteiset päätökset kertyvät kohtuuttomasti itäisimpään Suomeen ja vastaavasti myönteiset panokset ohjataan Etelä- ja Länsi-Suomeen.

Kokoomuksen ja Perussuomalaisten politiikka tulee lisäämään alueellista epätasa-arvoa ja on ristiriidassa jopa perustuslain kanssa ihmisten tasa-arvoisen kohtelun kannalta.

Hanna Räsänen (kesk.)
Kansanedustaja
Outokumpu

EtusivuAjankohtaistaAvain-blogiSuomi pärjää vain kokonaisena