Tyttöjen oikeuksia edistettävä päivittäin

”Naiset ja tytöt voivat johtaa meidät oikeudenmukaisempaan tulevaisuuteen. Vahvistakaamme tyttöjen ääntä ja sitoutukaamme uudelleen yhteistyöhön rakentaaksemme maailmaa, jossa jokainen tyttö voi johtaa ja menestyä.” toteaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri António Guterres.

Tyttöjen päivää on vietetty vuodesta 2012 alkaen, jonka pohja on vuodelta 2011 YK:n yleiskokouksen julistuksesta. Päivän päätavoitteena on vahvistaa tyttöjen oikeuksia ja nostaa esille sukupuolen ja iän vuoksi erityisesti heihin kohdistuvia tarpeita ja haasteita, mitä tytöt joutuvat elämässään kohtaamaan.

Tytöt kohtaavat usein omien oikeuksiin koskevia heikennyksiä, unelmien toteutumisen esteitä ja kuinka heidän vapauksiansa rajoitetaan juuri, koska ovat tyttöjä. Kaikkialla ei ole edelleenkään mahdollista toteuttaa itseään, kouluttaa tai työskennellä haluamassaan ammatissa tai valita vapaasti itselleen puoliso tai olla valitsematta. Perusihmisoikeudet tulee kuulua maailmassa kaikille tytöille taustasta ja asuinpaikasta riippumatta.

Kannustetaan kaikkia yhdessä edistämään sukupuolten tasa-arvoa, puuttumaan syrjiviin rakenteisiin ja käytäntöihin sekä vaikuttamaan jokaisen tytön mahdollisuuksiin elää onnellista lapsuutta ja nuoruutta ilman pelkoja ja oikeuksiensa rajoittamista. Miten meistä jokainen voisi edistää kaikkien tyttöjen oikeuksien toteutumista niin koulussa kuin vapaa-ajallakin?

Minna Leinonen
Keskustanaisten Kainuun piirin puheenjohtaja
Suomen Keskustanaisten hallituksen jäsen

EtusivuAjankohtaistaAvain-blogiTyttöjen oikeuksia edistettävä päivittäin