Kasvun tiellä

Oppositiossa on helppo räksyttää ja tehdä populistista politiikkaa. Haukkua hallitusta ja etenkin pääministeripuoluetta huono-osaisten sortamisesta ja rikkaiden suosimisesta. Tätä Keskusta ja pääministeri Sipilä on saanut kuulla tuutin täydeltä. Oppositio toimii näin, jotta oman puolueen kannatus seuraavissa vaaleissa nousisi. Räksyttävä oppositio tietää myös sen, että se liikkuu itse heikoilla jäillä. Se antaa helppoja lupauksia, joiden lunastamiseen ei ole keinoja. Hallitustyössä joudutaan ottamaan vastuuta ja asiat ovat monimutkaisia. Oppositio on syyttänyt hallitusta jopa omista teoistaan. Äänestäjän muistihan on tunnetusti lyhyt.

Eduskuntavaaleissa 2015 keskusta lupasi laittaa Suomen kuntoon: lisää työpaikkoja, velaksi elämisen loppumista ja talouden kasvua. Räksyttämisen sijaan Sipilä kertoi avoimesti, että jos Keskusta saa hallitusvastuuta, joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä. Se oli välttämätöntä, eikä sitä yritetty kiistää. Sipilä on yksi niitä harvoja oppositiojohtajia kautta aikojen, joka on kyennyt tekemään senhetkisen hallituksen kanssa rakentavaa yhteistyötä.

Tänään voimme todeta, että keskusta on pääministeri Sipilän johdolla pitänyt sanansa ja onnistunut kääntämään Suomen laskusuunnasta nousuun. Viime vaalikauden aikana taloutemme oli pahassa jamassa, olimme lähes Kreikan tasolla. Talous on nyt kasvussa, työllisyys kohenee ja velanotto vähenee reippaasti. Ensi vuonna velanotto lähes puolittuu aiemmasta.
Työllisyyden hoito on keskustan tärkeimpiä päämääriä. Työttömyyden vähenemisellä on monia merkittäviä lyhyen ja pitkän aikavälin merkityksiä niin yhteiskunnalle, kuin yksilölle itselleen. Työttömyys eriarvoistaa ja syrjäyttää. Se kasvattaa rikkaiden ja köyhien kansalaisten sekä alueiden välistä kuilua, se aiheuttaa sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Jos mikä, niin työttömyyden hoitamatta jättäminen olisi heikompien ja huono-osaisempien kurjistamista.

Tällä hetkellä työttömiä työnhakijoita on lähes 50 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja pitkäaikaistyöttömyys on laskenut. Nuorten syrjäytyneisyyttä ehkäistään niin työllisyyden parantamisella kuin työllistymistä helpottavilla toimenpiteilläkin, mm. koulutustarjontaa lisäämällä. Työpaikkoja luodaan tulevaisuuden aloille. Lisäksi työttömien opiskelua helpotetaan ilman työttömyysetuuksien menettämisen pelkoa.

Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja lisätään etenkin niille aloille, joissa on työvoimapulaa. Korkeasti koulutetun työvoiman saatavuutta parannetaan ja korkeakoulutettujen työttömyyttä vähennetään muuntokoulutuksen avulla.

Tiedän, että tämäkin kirjoitus tulee aiheuttamaan kritiikkiä. Kirjoittamiani hyviä asioita vähätellään ja vedotaan niihin asioihin, mitkä ovat huonosti.
Vielä ei ole valmista ja työ on kesken. Suunta on kuitenkin jo ylöspäin. Työtä tehdään lujasti, jotta jokainen suomalainen ja koko maa pääsee osalliseksi positiiviseen kehitykseen. Tämä on keskustan päämäärä. Kasvu kuuluu kaikille.

Annina Ruottu
varapuheenjohtaja
Suomen Keskustanaiset