Naiset digiloikan tekijöiksi

Hallitus antaa kerran vaalikaudessa eduskunnalle yhteiskunnan pitkän ajan valintoja käsittelevän tulevaisuusselonteon. Juha Sipilän hallituksen tulevaisuusselonteon teemana on työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Selonteosta löytyy tietoa työn muutoksen merkityksestä ja siitä, kuinka sopeudutaan muutokseen.

Selonteko on nyt eduskunnan käsittelyssä. Se ei saa jäädä vain talon sisälle, sillä selonteko tarjoaa hyviä aineksia yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Työn murros saattaa näyttäytyä pelottavana työtehtävien katoamisena, mutta toisaalta se sisältää valtavia mahdollisuuksia. Digitalisaatio ja automaatio korvaavat perinteistä ihmistyötä kiihtyvällä tahdilla.

Digitalisaatio ja teknologian kehitys mahdollistavat myös uusien ammattien synnyn ja vapauttavat työtä enemmän yhteisölliseen tekemiseen ja toisten auttamiseen.

Kaikki tarvittava tekniikka ja sovellukset on kuitenkin keksittävä ja kehitettävä. Naisten vähäinen osuus matemaattisten aineiden opiskelijoista ja teknologia-alojen työntekijöistä uhkaa jättää naiset digitaalisen murroksen altavastaajiksi.

Geeneihin ei ole kirjoitettu, mutta valitettavan syvälle asenteisiin on juurrutettu se, että tytöt ovat hoivaajia ja pojat osaavat matematiikkaa, tekniikka ja taloutta.

Digiosaajille matematiikan taidot ovat hyvin tärkeitä. Matematiikkaan voi innostaa kotona äiti, joka kannustaa lastaan koulutyössä ja koulussa opettaja, jonka oma asenne matematiikkaan on positiivinen ja opetettavan aineet tiedot korkealla.

Kouluissa asennekasvatusta ovat tekemässä pääsääntöisesti naiset, sillä esimerkiksi luokanopettajista vain joka neljäs on mies. Opettajat ovat hyvin tärkeitä erityisesti tyttöjen rohkaisijoina matematiikan opiskeluun ja teknisten alojen valintaan.

Meidän naisten pitää olla digiloikan tekijöitä, eikä vain sivusta seuraajia. Meitä tarvitaan kannustajiksi, osaajiksi ja esimerkin näyttäjiksi.

Naisten voima on yhteisöllisyydessä. Digiloikassa naisten yhteiselle ymmärrykselle ja yhteisöllisyydelle on kysyntää.

Ulla Parviainen
kansanedustaja
Suomen Keskustanaisten puheenjohtaja

EtusivuAjankohtaistaAvain-blogiNaiset digiloikan tekijöiksi