Ikäihmisten perhehoitoa tarvitaan koko maassa

Ikäihmisten perhehoitoa tulisi kehittää ja lisätä maassamme sekä lyhytaikaisen hoidon tarpeeseen että yksinäisyyttä potevien vanhusten sosiaaliseksi hoitomuodoksi. Tämän viestin me Kainuun Keskustanaiset halusimme lähettää Kainuun sotelle ja perhehoidon tarjontaa yrittäjinä harkitseville. Perhehoidon malli voisi toimia onnistuneesti koko Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vanhuspalvelujen selvityksestä käy ilmi, että vain noin puolet omaishoitajista pystyy käyttämään lain heille suomat kolme vapaapäivää kuukaudessa. Pienikin ympäristön vaihdos ja harrastuksiin pääseminen antaisi omaishoitajalle uutta voimaa hoitaa omaistaan. Vaihtelu saattaisi virkistää myös hoidettavaa. Nykyisellään omaishoitajien vapaapäivien käyttö toimii heikosti sekä hoitajan että hoidettavan näkökulmasta.

Tiedämme kokemuksesta, että harvassa hoitokodissa on lyhytaikaisen hoidon paikkoja tarjolla. Lisäksi hoitokodeissa asuu pääsääntöisesti vaikeasti muistisairaita henkilöitä, koska vanhus saa hoitoon ohjauksen ympärivuorokautiseen hoitoon vasta, kun hän ei enää mitenkään pärjää kotonaan. Kotona omaishoidossa oleva henkisesti kunnossa oleva vanhus ei ymmärrettävästi virkisty hoitokodin muistisairaiden seurassa. Häntä ei saa kahta kertaa lähtemään tällaiseen sijaishoitoon.

Yksin kotona asuvien vanhusten määrä kasvaa kaiken aikaa. Paljon apua tarvitseville annetaan tehostetusti hoitokäyntejä ympäri vuorokauden. Tällainen palvelu on esimerkiksi Kainuussa ennätyksellisen yleistä. Hoitajien pistäytymiset eivät aina korvaa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarvetta. Yhteys muihin ihmisiin on meille kaikille ihan perustarve. Television äärellä on mukavampi istua yhdessä toisten kanssa. Samoin kokoontuisimme mielellämme pöydän ääreen yhteiseen ruokailuhetkeen ja kuulumisten vaihtoon.

Ikäihmisten perhehoito olisi hyvä palvelu kotona hoidettavien vanhusten tilapäiseksi hoidoksi ja seuraa kaipaavien vanhusten kokoaikaiseksi hoidoksi. Omaishoitajilla on vuosi toisensa perään käyttämättömiä palveluseteleitä, joilla tilapäistä hoitoa olisi mahdollista maksaa. Toivon, että ihmiset, jotka voisivat tarjota hoitoa kotonaan eli tulevat yrittäjät ja järjestämisvastuussa olevat kunnalliset ja maakunnalliset tahot voisivat kohdata toisensa ja saada yhteistuumin perhehoidon kasvuun Suomen kunnissa.

Helena Aaltonen Keskustanaisten Kainuun piirin puheenjohtaja

EtusivuAjankohtaistaAvain-blogiIkäihmisten perhehoitoa tarvitaan koko maassa