Suomen Keskustanaiset ry: Puhe- ja toimintaterapeuttien opiskelijapaikkoja lisättävä

Puhe- ja toimintaterapeutit ovat tärkeitä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyökumppaneita. Varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa ollaan huolissaan lapsille suunnattujen terapiapalveluiden riittävyydestä ja oikea-aikaisesta saatavuudesta. Sekä puhe- että toimintaterapeuttien virkoihin ei ole riittävästi saatavilla pätevää henkilökuntaa.

Puheeseen ja kielelliseen kehitykseen liittyvät pulmat havaitaan jo varhaisessa vaiheessa. Puutteellisten kielellisten taitojen vuoksi lapsi saattaa jäädä syrjään sosiaalisista vuorovaikutustilanteista ja leikeistä. Terapian viivästyminen pahentaa ongelmia ja lisää syrjäytymisriskiä. Äänneongelmia korjataan jo ennen kouluikää.

Alustavien tutkimusten mukaan on havaittavissa, että lasten kielen kehityksen ja toiminnanohjauksen haasteet ovat lisääntyneet viime vuosina.

Vähäisistä resursseista johtuen sekä puhe-, että toimintaterapiaan pääsemisen odotusaika on useilla paikkakunnilla saattanut venyä jopa yli vuoden mittaiseksi. Molempien alojen opiskelijamääriä tulee lisätä, jotta jonotusajat saadaan lain vaatimalle tasolle. Molemmilta aloilta työntekijöitä hakeutuu muihin tehtäviin liiallisen työn ja riittämättömyyden tunteen vuoksi. Avoinna oleviin tehtäviin ei ole tällä hetkellä riittävästi ammattitaitoisia ja vaadittavan pätevyyden omaavia hakijoita.

Suomen Keskustanaiset esittää, että molempien opintoalojen opiskelijapaikkoja lisätään laadukas opetus huomioiden, jotta tukea tarvitsevat lapset pääsevät tuen piiriin mahdollisimman varhain. Varhaisen tuen avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti lapsen kehitykseen ja häntä ympäröivän lähipiirin jaksamiseen sekä edistää lapsen kiinnittymistä sosiaalisiin ympäristöihin.

EtusivuAjankohtaistaUutisetSuomen Keskustanaiset ry: Puhe- ja toimintaterapeuttien opiskelijapaikkoja lisättävä