Suomen Keskustanaiset ry: Jokaiselle lapselle taattava vähintään yksi turvallinen aikuinen

Suomen Keskustanaiset näkee tärkeänä, että jokaiselle lapselle ja nuorelle löytyy rinnalle vähintään yksi turvallinen aikuinen. Nykyisin on olemassa jo lastensuojelun piirissä oleville lapsille ja nuorille tukiperheitä. Tukiperhetoimintaa tulee kehittää niin, että se olisi nuorten saavutettavissa ilman lastensuojelun asiakkuutta. Myös vapaaehtoisten aikuisten soveltuvuus lasten kanssa toteutettavaan toimintaan on selvitettävä.

Lasten ja nuorten levottomuus, häiriökäyttäytyminen, kiusaaminen ja väkivalta ovat kasvussa. Ongelmakäyttäytymistä on koululuokissa, koulun ulkopuolella ja kasvavissa määrin myös sosiaalisessa mediassa.

Koululuokissa esiintyvään levottomuuteen ja ongelmakäyttäytymiseen voi löytyä apua ryhmäkokojen pienentämisestä sekä opettajien, ohjaajien ja avustajien määrän lisäämisestä. Kouluihin tulee saada lisää aikuisia opetustyön rauhoittamiseksi, opettajien työn helpottamiseksi ja lasten tueksi. Kasvava lapsi ja nuori ansaitsee kasvua tukevan ja turvallisen elinpiirin.

Suomen Keskustanaiset esittää, että lasten ja nuorten turvaksi rakennetaan vähintään yhden turvallisen aikuisen malli ja käynnistetään Aikuiskaveri -pilottihanke.
Valtakunnallisessa hankkeessa rahoittajana voisi toimia Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeessa synnytetään vapaaehtoistyön avulla luotettavia aikuiskontakteja niille, joilla niitä ei luonnostaan ole. Hankkeessa voisivat paikallistasolla olla mukana esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Punainen Risti, eri eläkeläisjärjestöt, urheiluseurat sekä kuntien nuorisotoimi. Hanke toteutettaisiin yhteistyössä koulujen ja perheiden kanssa matalan kynnyksen periaatteella.

EtusivuAjankohtaistaUutisetSuomen Keskustanaiset ry: Jokaiselle lapselle taattava vähintään yksi turvallinen aikuinen