Suomen Keskustanaiset: Kyläkoulutuki otettava välittömästi käyttöön

Suomen Keskustanaiset esittää, että Suomen Keskusta r.p. ryhtyy ajamaan kyläkoulutukea, jolla saadaan turvattua haja-asutusalueiden lasten tasavertaiset oppimismahdollisuudet ja elinvoimaiset kyläkoulut, jotka tukevat koko alueen elinvoimaisuutta.

Suomessa myönnetään vuosittain kyläkauppatukea jopa kaksi miljoonaa euroa. Tuen tarkoituksena on parantaa maaseutualueiden kauppapalveluita, monipuolistaa palveluita ja edistää alueiden elinvoimaa. Vuonna 2021 tuen saamisen kriteerinä oli muun muassa, että kaupan tulee sijaita yli 7,5 kilometrin päässä toisesta kaupasta tai sen on oltava muuten vaikeasti saavutettavissa.
Samanaikaisesti kunnat lakkauttavat kyläkouluja ja opetus keskitetään isoihin yksiköihin. Pieniä oppilaita kuljetetaan jopa kymmenien kilometrien päähän. Pitkät koulumatkat ja koulupäivän päälle tulevat läksyt pidentävät päivät kohtuuttomiksi.

Huomioitavaa on kyläkoulujen vaikutus oppilaiden tunnetaitoihin, ympäristön vaikutus oppilaan tarkkaavaisuuteen, rakennuksen hiilijalanjälki koko sen käyttöiän ajalta, koulumatkojen vaikutus oppilaan jaksamiseen sekä ympäristön kuormitukseen.

Tasa-arvo toteutuu yleensä paremmin pienissä kuin suurissa kouluissa. Pienten koulujen pedagoginen joustavuus on usein tärkeämpää kuin suurten koulujen laajemmat valinnanmahdollisuudet. Oppilaiden vanhemmat ja kouluja ympäröivät kylät osallistuvat yleensä enemmän koulujen toimintaan – positiivisin seurauksin.

Pienen koulun fyysinen ympäristö tukee yleensä opetustyötä paremmin. Pienet koulut ovat huomattavasti turvallisempia kuin suuret koulut. Pienissä kouluissa väkivaltaisuus ja käytöshäiriöt eivät ole yhtä yleisiä kuin suurissa kouluissa. Kuriin liittyvät ongelmat häiritsevät oppilaita ja oppimista. Pienten koulujen oppilaat tappelevat vähemmän, tuntevat olonsa turvallisemmaksi ja käyvät koulussa säännöllisemmin. Kun opettajat ja oppilaat tuntevat olonsa turvalliseksi, eivätkä käytösongelmat häiritse heidän työtään, he voivat keskittyä paremmin opettamiseen ja oppimiseen.

EtusivuAjankohtaistaUutisetSuomen Keskustanaiset: Kyläkoulutuki otettava välittömästi käyttöön