Suomen Keskustanaisten edustajakokouksen kannanotto: Suomesta paras vaikuttamisen paikka naisille – naiset johtaviin tehtäviin kuntien päätöksenteossa!

Naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen päätöksentekoon on demokraattisen yhteiskunnan perusedellytys. Juuri käydyissä kuntavaaleissa valituista 8859 valtuutetusta 40 prosenttia on naisia, ja naisten osuus on kasvussa.

Kuntien päätöksenteossa tulee ottaa huomioon nykyistä vahvemmin sukupuolten tasa-arvo, joka on olennainen osa kuntalaisten hyvinvoinnin, arjen sujuvuuden ja turvallisuuden toteutumista. Keskustanaiset pitääkin välttämättömänä, että ehdolle asettuneet ja luottamusta kuntavaaleissa saaneet naiset otetaan huomioon tasapuolisesti luottamushenkilöpaikkoja jaettaessa, myös johtavien luottamustehtävien ollessa kyseessä.

Keskustanaiset näkee tärkeänä, että kaikki suomalaiset kunnat allekirjoittavat heti valtuustokauden alussa Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan. Peruskirjan mukaan naisten ja miesten oikeus tasa-arvoon edellyttää sitä, että paikallis- ja alueviranomaiset ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin ja ottavat käyttöön kaikki strategiat, joita tarvitaan naisten ja miesten tasapuolisen edustuksen ja osallistumisen edistämiseksi kaikilla päätöksenteon alueilla.

Tasapainoisella luottamushenkilöpaikkajaolla varmistetaan kuntien päätöksenteon laaja-alaisuus, vaikuttavuus ja näkökulmien monipuolisuus, sekä vahvistetaan sukupuolten tasavertaisuutta ja hyvinvointia. Siitä rakentuu pohja päätöksenteon joustavalle yhteistyölle, kuntiemme toimiviin palveluihin ja kuntalaisten hyvään arkeen. Kuntien on otettava vakavasti roolinsa sukupuolten tasa-arvon edistäjinä!

EtusivuAjankohtaistaKannanototSuomen Keskustanaisten edustajakokouksen kannanotto: Suomesta paras vaikuttamisen paikka naisille – naiset johtaviin tehtäviin kuntien päätöksenteossa!