Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaiset huolissaan työvoimapulasta

Keskustanaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri on huolissaan eri alojen työvoimapulasta erityisesti Pohjois-Suomessa. Piiri toivoo nopeita kansallisia ja alueellisia ratkaisuja sekä lisäpanostuksia, joilla vastata haasteeseen. Suurin työvoimapula on edelleen useissa sosiaali- ja terveysalan ammateissa sekä varhaiskasvatuksessa.

Keskustanaiset esittävätkin tukensa suunnitellulle alueellisen opintolainahyvityksen kokeilulle laajentaen sitä koskemaan kaikkia aloja. Norjan vastaavasta mallista saadut vaikuttavat kokemukset opiskelijoiden muuttamisesta harvaanasutuille ja työvoimaa kaipaaville alueille kannustavat kokeiluun.

Lisäksi Keskustanaiset nostavat ratkaisuiksi työperäisen maahanmuuton nopeuttamista juuri työvoimapulasta kärsivien alojen osalta sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden valmistumisen jälkeistä maahamme työskentelemään jäämisen tukemista.

Samoin palkkausta, työolosuhteita sekä työn arvostusta erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen aloilla on edistettävä. Myös monipaikkaisuuden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä on tarkasteltava laaja-alaisesti työvoiman saannin näkökulmasta.

EtusivuAjankohtaistaKannanototPohjois-Pohjanmaan Keskustanaiset huolissaan työvoimapulasta