Kymenlaakson Keskustanaiset: Omaishoitajien tukea vahvistettava

Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä mahdollistaen omaisensa asumisen pidempään omassa tutussa kodissaan. Työssään heitä tuetaan omaishoidon tuella, joka koostuu rahallisesta korvauksesta, palvelut hoidettavalle sekä vapaapäivät omaishoitajalle ja omaishoitajaa tukevat palvelut.

Kymenlaakson hyvinvointialueella tuen rahallinen osuus on joitakin poikkeustapauksia lukuun ottamatta 400-900 euroa kuukaudessa. Verrattuna laitoshoitoon kyseessä on varsin huokea hoitomuoto; korkeimmallakaan omaishoidon kuukausituella ei laitoshoitoa saada kuin noin viikon verran. Hoitajalle tuki on verotettavaa tuloa, eli käteen jäävä summa on tätäkin pienempi.

Hyvinvointialueet ovat säästöpaineiden edessä. Kymenlaakson Keskustanaisten mielestä omaishoitajien tuesta ei tule säästää, ei rahallisista eikä muistakaan panostuksista. Monet omaishoitajista ovat itsekin suhteellisen iäkkäitä. Jaksamisen kannalta on elintärkeää, että kuukausittaiset vapaapäivät, hoitokodissa tapahtuvat intervallijaksot sekä hoitoa tukevat palvelut toimivat ja toteutuvat aikataulussaan. Tällä hetkellä panostukset eivät ole riittäviä. Päivätoimintaa ei pystytä järjestämään niin paljon kuin tarvetta olisi ja niiden hinnat ovat pienituloisille eläkeläisille varsin korkeita.

Vapaapäiville ei hoitajia aina saada. Omaishoitajien jaksamista tulisi tukea myös esimerkiksi fysioterapeuttien antamalla opastuksella ja ohjauksella oikeisiin työ- ja toimintatapoihin. Näilläkin parannuksilla hoito on edelleen huomattavasti huokeampaa ruuhkautuvaan laitoshoitoon verrattuna.

Asianmukaisella panostuksella saadaan taattua turvallinen ja inhimillinen hoito niin hoidettaville kuin hoitajillekin.

Lue seuraavaksi

Suomi pärjää vain kokonaisena
2.11.2023 / Avain-blogi
EtusivuAjankohtaistaKannanototKymenlaakson Keskustanaiset: Omaishoitajien tukea vahvistettava