Keskustanaisten Kymenlaakson piiri ry: Sääntömääräinen vuosikokous 21.4.2022 Kokouksen kannanotto

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa tavoitteena on nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Erityistä huomiota asiassa on linjattu kiinnitettävän työelämän ja perheiden tasa-arvon parantamiseen.

Keinoista syrjinnän ehkäisyn kohdalla hallitusohjelmassa mainitaan seuraavaa:”Ehkäistään raskaussyrjintää. Täsmennetään lainsäädäntöä niin, että raskaus ja perhevapaan käyttö eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen. Selvitetään perhevapaalta palaavien työsuhdeturvan parantamista ja ryhdytään selvityksen tulosten perusteella tarvittaviin lainsäädäntö- ja muihin toimiin”

Hallituskautta on nyt jäljellä noin vuosi, mutta asia ei tunnu etenevän.
Vaikka lainsäädäntö nytkin jo kieltää syrjinnän, ollaan monesti esim. määrä-aikaisten työsuhteiden ketjuttamisessa nuorilla naistyöntekijöillä vähintäänkin harmaalla alueella. On siis selvää että lainsäädäntöä on täsmennettävä ja valvontaa on lisättävä työsuojelun vastuualueella.

Keskustanaisten Kymenlaakson piiri vaatii, että työntekijöille tulee turvata lainmukainen oikeus perhevapaan käyttöön.
Raskaus ja perhevapaan käyttö eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen
päättämiseen. Työnantajan tulee huolehtia raskaana olevien työntekijöiden
työoloista ja turvata työntekijöiden paluu työsuhteeseensa.
Raskaussyrjintää ei tule hyväksyä missään muodossa.

Mikäli näiden asioiden turvaaminen vaatii tarkennuksia lakiin, on hallituksen jäljellä olevan kautensa aikana käynnistettävä lainmuutosvalmistelut jotta hallitusohjelma saadaan tältä osin toteutettua.

EtusivuAjankohtaistaKannanototKeskustanaisten Kymenlaakson piiri ry: Sääntömääräinen vuosikokous 21.4.2022 Kokouksen kannanotto