Keskustanaisten Karjalan piiri: Jyrkkä ei koulussa tapahtuvalle häirinnälle ja riittävät resurssit lasten ja nuorten tukemiseen

Keskustanaisten Karjalan piiri korostaa, että koulukiusaamista ei tule hyväksyä. Joissain tapauksissa on jopa syytä muuttaa termiä ja puhua kouluväkivallasta. Perusopetuslaki lähtee siitä, että kaikilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Erityisesti tänä syksynä otsikot ympäri maata ovat olleet lasten ja nuorten osalta huolestuttavia. Ilmiö ei valitettavasti ole uusi, mutta nyt näyttää siltä, että teot ovat raaempia kuin aikaisemmin. Ilmiö on otettava vakavasti ja siihen on syytä puuttua.

Opettajat ja koulun henkilökunta tekevät varmasti parhaansa, mutta keinot puuttua ovat rajalliset. Vahvempaa tukea tarvitsevien lasten ja nuorten määrä on kasvanut ja he vievät entistä suuremman osan opetushenkilökunnan työajasta.

Henkinen ja fyysinen väkivalta on vain yksi merkki lasten ja nuorten pahoinvoinnista. Syrjäytyminen, yksinäisyys ja mielenterveysongelmat ovat koko ajan lisääntymässä. Kierrettä on vaikea katkaista, mutta se on mahdollista.

Keskustanaisten Karjalan piiri on huolissaan riittävien palveluiden saatavuudesta Etelä-Karjalassa. Eksote tekee omalta osaltaan tätä työtä, mutta mielestämme myös kuntien olisi syytä panostaa tilanteen parantamiseen. Jokaisella lapsella ja nuorella pitäisi olla mahdollisuus kertoa arjen haasteistaan turvalliselle aikuiselle, ilman leimaantumista. Koulut tarvitsevat lisää resursseja kohdata nämä nuoret. Lasten ja nuorten arkeen tarvitaan helposti lähestyttävä ja turvallinen aikuinen, joka kuuntelee, ymmärtää ja tarvittaessa auttaa oikeanlaisen avun piiriin.

Yhteistyöllä pystymme varmasti parempaan kuin nyt tällä hetkellä. On meidän kaikkien aikuisten vastuulla, ettei yksikään lapsi tai nuori jää yksin ongelmiensa kanssa. Keskustanaisten Karjalan piiri haastaakin kaikki Etelä-Karjalassa lapsi- ja nuorisotyötä tekevät toimijat yhdistämään voimansa ja tekemään yhteistyötä, että lasten ja nuorten olot maakunnassamme parantuisivat.

Keskustanaisten Karjalan piiri ry.

EtusivuAjankohtaistaKannanototKeskustanaisten Karjalan piiri: Jyrkkä ei koulussa tapahtuvalle häirinnälle ja riittävät resurssit lasten ja nuorten tukemiseen