Keskustanaiset: Avoin adoptio yhdeksi keinoksi lastensuojeluun

Suomen Keskustanaiset esittää, että lastensuojelulakia muutetaan niin, että avointa adoptiota pitää harkita yhtenä tasa-arvoisena vaihtoehtona huostaanoton rinnalla. Adoptio-osaaminen kaipaisi kohennusta suomalaisessa lastensuojelussa, sillä avoin adoptio ei juurikaan tule harkituksi lapsen tilannetta arvioitaessa, koska mikään ei velvoita sen harkintaan. Suomalainen lastensuojelu nojaa vahvasti perheiden jälleenyhdistämiseen. Suomessa oli vuonna 2014 noin 18 000 sijoitettua lasta. Samanaikaisesti yhä useampi perhe haluaisi tarjota pysyvän kodin heille sijoitetulle lapselle.

– Avoin adoptio tuli mahdolliseksi Suomessa adoptiolain uudistuksen myötä vuonna 2012, mutta sitä tunnetaan vielä huonosti. Myöskään lastensuojelulaki ei tunne avointa adoptiota ja on sen vuoksi hyvin vähän käytetty keino lastensuojelunkentällä, Keskustanaisten Elsi Katainen toteaa.

Suomen Keskustanaiset katsovat, että avoin adoptio voisi jossain tapauksissa tuoda kaivattua pysyvyyttä lapsen elämään, esimerkiksi tilanteessa, jossa nähdään, että lapsella olisi edessä pitkä sijoitus. Avoimessa adoptiossa lapsen oikeus säilyttää yhteys biologisiin vanhempiinsa turvataan tuomioistuimen vahvistamalla yhteydenpitosopimuksella, jos yhteydenpito on arvioitu lapselle hyväksi, mutta adoptiovanhemmat toimivat hänen juridisina vanhempinaan. Avoin adoptio edellyttää aina biologisen vanhemman suostumusta. Lapsen antaminen adoptioon on aina pysyvä päätös.

– Ratkaisu pitää tehdä aina lapsen etua ajatellen, Katainen painottaa. On tärkeää, että huostaanottotilanteissa arvioidaan kaikki lastensuojelun tarjoamat keinot tarjota lapselle pysyvyyttä ja turvallisia kiintymyssuhteita. Avoin adoptio tukisi tänään julkaistun lastensuojelututkimuksen suositusta tukea lasten perhesuhdetta, kun linkki biologisiin vanhempiin säilyy.

EtusivuAjankohtaistaKannanototKeskustanaiset: Avoin adoptio yhdeksi keinoksi lastensuojeluun