Kaikki eivät ole tasa-arvon asialla – kuntavaaleissakaan sitä ei kannata unohtaa

Moni suomalainen on tuudittautunut ajatukseen, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehitys on Suomessa varsin pitkällä verrattuna muihin maihin. Historia, ja jopa viimeaikaiset tapahtumat esimerkiksi Puolassa osoittavat kuitenkin, että tasa-arvo ei aina kehity eteenpäin ja kaikki eivät suinkaan halua sitä edistää.

Kunnat ovat merkittävä naisvaltaisten alojen työllistäjä ja kunnilla on suuri valta ihmisten arkeen. Siksi tasa-arvo on teema, joka kannattaa kuntavaaleissakin pitää mielessä. Jokainen ehdokas ei ole valmis ajamaan yhdenvertaisuuden tärkeää arvoa samalla voimalla. Juhlapuheet ovat juhlapuheita, teot ratkaisevat.

Suomen Keskustanaiset vaatii, että Suomen kunnissa pitää olla laadittuna tasa-arvosuunnitelma ja sen osana palkkakartoitus. Kartoituksen tehtävänä on selvittää, että saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ei ole perusteettomia sukupuolesta johtuvia palkkaeroja.

Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan allekirjoittaneita kuntia tai alueita on Suomessa vasta vain 25. Keskustanaisten mielestä jokaisen kunnan ja maakuntaliiton tulee ottaa se käyttöön. Peruskirja on sitoumus naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamiseksi paikallishallinnossa. Se on konkreettinen apuväline, joka tukee suunnittelua, päätöksentekoa ja päätösten vaikutusten arviointia sekä käytännön toteutusta.

Suomen Keskustanaiset vaatii, että jokaisessa kunnassa tulee olla ajantasaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Jotta päättäjät voivat tehdä sukupuolten tasa-arvoa edistäviä päätöksiä, on sukupuolivaikutukset arvioitava etukäteen ja päättäjillä pitää olla kaikki tarvittava tieto päätöksenteon tueksi.

Tasa-arvo ei ole Suomessakaan vielä valmis, eikä meillä ole varaa myöskään sen heikentämiseen. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ei saa unohtaa kuntavaaleissakaan.

Keskustanaisten tavoitteet lyhyesti:

• Päätöksentekoon tarvitaan kaikkia sukupuolia, minkä vuoksi on tärkeää,
että johtotehtävät jakautuvat tasaisesti.

• Jokainen Suomen kunta ja maakuntaliitto allekirjoittaa eurooppalaisen
tasa-arvon peruskirjan tulevan vaalikauden aikana.

• Kunnat sitoutuvat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadintaan.

• Kuntien on tarjottava viranhaltijoille ja kuntapäättäjille koulutusta
tasa-arvosta ja sukupuolivaikutusten arvioinnista.

• Kuntien roolia samapalkkaisuuden edistäjänä on vahvistettava.

• Turvataan nuorisovaltuustojen- vanhus- ja vammaisneuvostojen rooli
päätöksenteossa.

EtusivuAjankohtaistaKannanototKaikki eivät ole tasa-arvon asialla – kuntavaaleissakaan sitä ei kannata unohtaa