Perhehoito osaksi ikäihmisten palvelutarjontaa

Maassamme ollaan jo vuosia oltu sitä mieltä, että ikäihmiset haluavat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Palvelut on suunniteltu niin, että ne ovat kustannustehokkaita ja viedään kotiin. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että kodinhoitaja kipaisee ovesta viemään lääkkeet ja kiirehtii seuraavan paikkaan. Kodinhoitaja saattaa usein olla ainoa ihminen, jonka yksin kotona asuva ikäihminen päivän aika kohtaa.

Yksinäisyys on tappava tauti. Ikäihmiset kärsivät muun väestön lailla mielenterveys- ja päihdeongelmista. Jossain vaiheessa pelko astuu mukaan kuvaan ja kotoa lähteminen muiden ihmisten pariin voi olla mahdotonta. Tehostettu palveluasuminen on mahdollista siinä vaiheessa, kun ihminen ei kerta kaikkiaan pärjää yksin. Näitäkään paikkoja ei tällä hetkellä ole maassamme riittävästi.

Ikäihmisten perhehoito on yleistynyt monissa kunnissa. Perhehoitoa on tarjolla monenlaista. Ikäihminen voi asua perheessä kokoaikaisesti tai hän voi oleskella perheessä esimerkiksi kahdeksasta neljään. Perhehoitaja voi mennä ikäihmisen kotiin ja olla läsnä muutaman tunnin. Laittaa yhdessä ruokaa, käydä hautausmaalla tai ruokaostoksilla yhdessä ikäihmisen kanssa. Perhehoitaja voi myös lomittaa omaishoitajia tai omaishoitaja voi viedä läheisensä perhehoitoon vapaidensa ajaksi.

Perhehoito on ikäihmiselle mahdollisuus kuulua perheeseen ja olla turvallisten ihmisten ympäröimänä koko- tai osa-aikaisesti. Perhehoito on myös järjestävälle taholle taloudellisesti kannattava tapa huolehtia ikäihmisten perustarpeista. Uusilla hyvinvointialueilla on nyt oiva mahdollisuus lähteä kehittämään tätä jo olemassa olevaa palvelumuotoa. Kaikki eivät halua asua yksin tai kokea yksinäisyyttä omassa kodissaan.

teksti on luettavissa myös ruotsiksi.

I vårt land har man redan redan i många år ansett att äldre personer vill bo hemma så länge som möjligt. Man har planerat servicen så att den är kostnadseffektiv och ges i hemmet. I praktiken kan detta betyda att en hemvårdare hastar in genom dörren och hämtar mediciner och sedan skyndar till nästa ställe. Hemvårdaren kan vara den enda mänska som en ensam person träffar under dagen.

Ensamheten är en dödlig sjukdom. Äldre personer lider liksom andra av rusmedels- och psykiska sjukdomar. I något skede kommer rädslan med i bilden och det blir svårt att ta sig ut ur hemmet för att komma ut bland andra mänskor. Intensifierat serviceboende blir aktuellt när man helt enkelt inte längre klarar sig hemma. Inte heller sådana platser finns det tillräckligt av i vårt land.

Familjevård har blivit vanligare i många kommuner. Det finns olika typer av familjevård. En äldre person kan bo i en familj på heltid eller hen kan t.ex vara i familjen från åtta till fyra. Familjevårdaren kan besöka den äldre i hens eget hem och vara där några timmar. Laga mat tillsammans, besöka begravningsplatsen eller gå och handla mat tillsammans med den äldre. En familjevårdare kan avlasta en närståendevårdare eller denna kan föra den äldre till en familjevårdare under ledigheterna.

Familjevård är en möjlighet för den äldre att höra till en familj och vara omgiven av trygga människor på hel- eller deltid. Också för den som ordnar vården är detta ett ekonomiskt hållbart sätt att se till att den äldres grundbehov uppfylls. De nya välfärdsområdena har en bra chans att börja utveckla denna redan befintliga vårdform. Alla vill inte bo ensamma eller känna sig ensamma i sitt eget hem.

Jonna Lappalainen
Kirjoittaja on sosionomi AMK, kuuden lapsen äiti ja sijaisäiti Kemiönsaarelta. Jonna on ehdolla eduskuntaan Varsinais-Suomen vaalipiiristä.

EtusivuAjankohtaistaAvain-blogiPerhehoito osaksi ikäihmisten palvelutarjontaa