”Pelkät sanat eivät riitä, tarvitaan myös tekoja!” (M. Sillanpää)

Kansalaisvaikuttamisen päivää vietetään 1.10.2022. Miina Sillanpää (1866–1952) oli aikansa vahva kansalaisvaikuttaja, joka rohkeasti toimi havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi. Hän oli aktiivinen puhuja, poliitikko, toimittaja ja aktiivinen yhdistysihminen yli 50 eri yhdistyksessä. Hän puolusti muun muassa lastensuojelun ja naisten tasa-arvon merkitystä, korosti koulutuksen tärkeyttä, edisti perheiden ja vanhusten asemaa. Suomessa Sillanpää valittiin ministeriksi ensimmäisen naisena ja hän toimi kansanedustajana 38 vuotta. Sillanpään elämäntyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen sopivat hyvin kansalaisvaikuttamisen symboliksi.

Kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien takaaminen ovat keskeinen osa demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Lasten ja nuorten osallisuudesta on pidettävä erityisesti huolta. YK:n lapsen oikeuksien sopimus turvaa lapsille oikeuden osallisuuteen. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja heidän näkemyksensä on otettava vakavasti. Lapsilla on oikeus osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon. Erilaisia demokratiaan, osallistumis- ja vaikuttamiskeinoihin liittyviä tietoja ja taitoja voidaan opetella jo päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa monilla eri tasoilla. Mitä pienemmistä lapsista on kysymys, sitä tärkeämpää on, että näiden taitojen harjoittelu aloitetaan lapsen lähiympäristön vuorovaikutussuhteissa. Nuorten ja aikuisten kanssa on olennaista ulottaa vaikuttamismahdollisuuksien pohdinta myös ajankohtaisiin globaalikysymyksiin.

Kansalaisvaikuttamispäivän tarkoituksena on muistuttaa, että jokainen meistä löytäisi itsestään aktiivisen toimijan, joka pyrkii vaikuttamaan itselleen tärkeisiin yhteiskunnallisiin virallisten kanavien kautta, joita ovat mm. äänestäminen, kansalaisaloite, kansalaisjärjestöt ja poliittisen järjestöt. Onnistunut osallisuus ei ole vain yksittäinen projekti, vaan jatkuva prosessi, joka edistää osallisuuden toimintakulttuurin rakentumista. Osallisuuden edistäminen lähtee meistä jokaisesta itsestämme. Jokaisella ihmisellä on tarve kuulua johonkin ryhmään tai yhteisöön ja tulla hyväksytyksi. Osallisuutta voidaan kuvata tunteena kuulua johonkin ja tietoisuutta siitä, että voi osallistua ja tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on.

Lähde siis ensin itsestä ja vasta sen jälkeen käännä katseesi toimintaympäristöön!

Kirjoittaja
Minna Leinonen
Keskustanaisten Kainuun piirin pj
Kajaanin kaupunginvaltuutettu

EtusivuAjankohtaistaAvain-blogi”Pelkät sanat eivät riitä, tarvitaan myös tekoja!” (M. Sillanpää)