Keskustan pitää olla yhteiskuntaa rakentava ja uudistava puolue

Keskusta pitää palauttaa yhteiskuntaa ja sen rakenteita uudistavaksi puolueeksi. Olemme aikoinaan olleet keskeisessä roolissa, kun Suomeen rakennettiin peruskoulu tai tehtiin kansanterveyteen liittyviä uudistuksia. Mihin tämä uudistusmielisyys ja rakentava lähestymistapa on hävinnyt?

Ruotsissa lähiöiden jengiväkivaltaa onnistuttiin vähentämään merkittävästi tekemällä yhteisöllistä työtä jengien keskuudessa. Yhteisötyöntekijät tutustuivat henkilökohtaisesti jokaiseen jengiläiseen ja vetivät hänet pois rikollisesta toiminnasta. Suomessa keskustan piirissä jengiväkivallan ratkaisuksi on esitetty rangaistusten ja poliisien määrän lisäämistä.

Tutkimusten mukaan tehokkain ja nopein tapa puuttua koulukiusaamiseen on lasten parissa tehtävä työ, jossa lapset itse oppivat puuttumaan välittömästi havaitsemaansa huonoon käytökseen. Lasten keskinäinen reagointi ja luokkakaverin välitön auttaminen vähentävät tutkitusti parhaiten kiusaamisilmiötä. Keskustan avaukset rangaistusten lisäämisestä koulukiusaamisen kitkemiseksi eivät edistä tätä tavoitetta.

Suomen koululaitosta on kehitetty viime vuosina niin, että erilaiset lapset pystyvät opiskelemaan yhdessä. On haluttu luopua vanhakantaisesta lasten lokeroinnista ja erilaisuuden korostamisesta. Sen sijaan, että keskusta olisi ideoimassa ja jatkokehittelemässä tätä erinomaista periaatetta, jopa naisjärjestössä on vaadittu paluuta vanhaan toimintamalliin ja erityisluokkien palauttamista.

Oppimisvaikeuksista kärsivien tai muuten oireilevien oppilaiden tukemiseksi kehitettiin peruskouluun kolmiportainen tuki, jossa lapsen arjessa olevat lähiaikuiset miettivät yhdessä konkreettisia tukitoimia lapsen auttamiseksi. Jopa tätä toimintamallia on ehditty kyseenalaistaa puolueen piirissä.

Mielenkiintoisimmat kokeilut liittyen oireileviin lapsiin ja nuoriin liittyvät ruohonjuuritason toimintaan kouluissa. Suomessa on kokeilukuntia, joissa ns. kouluvalmentajat auttavat konkreettisesti niitä koululaisia, jotka ovat putoamassa pois koulusta. Tässä kokeilussa olemme mielestäni puolueemme ydinsanoman äärellä. Oireilevat nuoret ja lapset eivät tarvitse ensisijaisesti erityistason palveluja, vaan arjen välittämistä ja sitä, että joku pitää heistä kiinni.

Meidän on tärkeä palata puolueessa omien arvojen ja ydinsanoman äärelle. Sieltä todennäköisesti kumpuavat myös ideat ja ehdotukset, kuinka voimme rakentaa yhteiskuntaa nykyaikaisella uudistavalla tavalla.


Sinikka Ekonen
puheenjohtaja
Uudenmaan Keskustanaiset

EtusivuAjankohtaistaAvain-blogiKeskustan pitää olla yhteiskuntaa rakentava ja uudistava puolue