Hyvinvointia ja elämyksiä yhdenvertaisesti

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry. on toiminut 65 vuotta järjestäen tuettuja lomia. Maaseudun tukihenkilöverkko on toiminut sekin jo 25 vuotta, vuodesta 2013 MTLH:ssa, mikä on tarjonnut luontevan mahdollisuuden tuetun lomatoiminnan ja maaseudun vapaaehtoistoiminnan yhteisille tavoitteille: vertaistuelle, virkistymiselle ja osallistumiselle.

MTLH:lla ja Keskustanaisilla on pitkäaikainen kumppanuus, onhan Keskustanaiset yksi MTLH:n perustajista. Maaseudulla on nähty tarve hyvinvoinnin tukemiselle, virkistyksen ja levon järjestämiselle ja organisoimiselle. Naiset ovat olleet alkuvaiheessa sekä toiminnan käynnistäjiä että sen kohteita.

Suomalainen hyvinvointijärjestelmä on lähes vertaansa vaille. Olemme monin mittarein yksi tasavertaisimmista ja onnellisimmista kansoista. Vaikka julkinen hyvinvointijärjestelmä on toimiva ja virallinen turvaverkko tiivis, niissä on myös aukkoja. Aukkoja, joita järjestötoiminnalla voidaan paikata.

Järjestöjen rooli ja merkitys tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentamisessa on keskeinen. Järjestöjen tulee kuitenkin tehostaa toimintaansa ja kuunnella kansalaisten tarpeita sekä ylläpitää ja rakentaa toimivia, kumppanuuteen perustuvia prosesseja ja verkostoja.

Järjestötoiminnan uhkana on rahoituksen väheneminen. Sitä kautta vapaaehtoisten resurssit ja halu auttaa voi vähentyä tai sille ei löydy riittävästi sopivia väyliä. Matalan kynnyksen ihmiseltä ihmiselle -toimintaa tarvitaan ja sen tarve pitää tehdä näkyväksi. Nyt se jää sinänsä positiivisen mutta hiljaisen hyminän varjoon.

Teimme MTLH:ssa vuosi sitten sidosryhmäselvityksen, jonka mukaan kumppanit pitävät toimintaamme erittäin tarpeellisena myös tulevaisuudessa. Kumppanit myös tuntevat MTLH:n toiminnan hyvin, mutta suuri yleisö huonommin. Uudessa strategiassamme kirkastetaan toiminnan, myös yhteistyön tavoitteita. Haluamme syventää kumppanuuksia ja tavoittaa entistä paremmin toiminnan kohderyhmään kuuluvia kumppanuusverkostomme kautta. Tähän suuntaan meitä ohjaavat toimintamme arvot: välittäminen, asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja asiantuntemus.

Ollaan yhdessä edelläkävijöitä, idearikkaita ja aktiivisia järjestötoiminnan kehittäjiä ja jatketaan hyvää yhteistyötä.

Anne Ylönen
toiminnanjohtaja
MTLH ry

EtusivuAjankohtaistaAvain-blogiHyvinvointia ja elämyksiä yhdenvertaisesti