Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen: Koulutusjärjestelmää ei saa näivettää

Koulutuksen avulla kasvatetaan kansakunnan sivistys- ja osaamispääomaa. Suomalainen koulutus on kehittynyt monien vaiheiden kautta nykyiseen, laajasti arvostettuun asemaansa. Ensin tulivat kiertokoulut, sitten yleinen oppivelvollisuus ja kansakoulut. Nykyinen kolmiportainen järjestelmä alkoi muotoutua peruskoulu-uudistuksen myötä. Se toteutettiin järkevästi vaiheittain edeten pohjoisesta etelään. Nyt peruskoulusta voi edetä toisen asteen koulutukseen ja sieltä edelleen korkeakouluasteelle joko alempia tai ylempiä korkeakoulututkintoja suorittamaan.

Johtavana ajatuksena suomalaisessa koulutuspolitiikassa on ollut yhdenvertaisten kouluttautumismahdollisuuksien tarjoaminen kaikille kansalaisille taustasta riippumatta. Tämän turvaamiseksi koulutus on pidetty ilmaisena eli yhteiskunnan tarjoamana palveluna. Lisäksi koulutus on hajautettu alueellisesti korkeinta yliopistotasoa myöten. Erityisesti toisen asteen ammattioppilaitosten hajauttaminen maakuntiin on ollut hyvä ratkaisu. Yritykset ovat saaneet tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa läheltä ja toisaalta nuorille on ollut tarjolla koulutusta ja työtä kotiseudullaan.

Nyt koulutusjärjestelmää, erityisesti toisen asteen koulutusta, ollaan vaikeaan taloustilanteeseen vedoten keskittämässä suurempiin yksiköihin. Käytännössä lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia halutaan viedä kasvukeskuksiin ja suurempiin kaupunkeihin. Sitä ei ole mietitty, onko peruskoulun päättänyt nuori 16- vuotiaana valmis muuttamaan kodin suojasta kasvukeskuksiin ja suuriin kaupunkeihin. Entä miten käy kansalaisten alueellisen tasa-arvon?

Olen toiminut lähes neljäkymmentä vuotta yliopistomaailmassa sekä työ- että luottamustehtävissä. Työtehtävissäni olen saanut seurata lahjakkaiden nuorten kehittymistä ja kasvamista ensimmäisestä fuksivuodesta aina tohtorin tutkintoon saakka. Luottamustehtävissäni olen saanut tutustua myös yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammatillisten oppilaitosten toimintaan hallinnon tasolta. Olen vuosien myötä tullut yhä vakuuttuneemmaksi koulutusjärjestelmämme korkeasta tasosta ja siitä tukevasta perustasta, jonka se on kansakuntamme hyvinvoinnille tarjonnut.

Vuosien varrella on ollut havaittavissa naisten osuuden kasvu varsinkin koulutuksen korkeimmalla tasolla eli yliopistoissa. Jopa tekniikan ala on naisistunut voimakkaasti muun muassa bio-, ympäristö- ja materiaalitekniikan aloilla. Samanlaista kehitystä on nähtävissä kauppa- ja oikeustieteiden alueilla. Tämän kehityksen seurauksena naisten määrä myös yritysten ja yhteiskunnan johtotehtävissä on lisääntymässä. Naiset tuovat mukanaan taloudellisen osaamisen ja inhimillisen näkökulman päätöksentekoon.

Me emme vaikeista ajoista huolimatta saa näivettää hyvinvointiyhteiskuntamme kivijalkaa eli koulutusjärjestelmää tai heikentää koulutuksen alueellista tavoitettavuutta. Me tarvitsemme seuraavaan hallitukseen pitkästä aikaa keskustalaisen opetusministerin ja tietenkin naisen. Nykyinen alueellisesti tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä on pitkälti rakennettu keskustalaisten opetusministerien johdolla ja keskustaa tarvitaan taas järjestelmää turvaamaan.

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen
Keskustanaisten hallituksen jäsen
Pirkanmaa

EtusivuAjankohtaistaAvain-blogiAnna-Kaarina Rantaviita-Tiainen: Koulutusjärjestelmää ei saa näivettää