Anna Härkin: Perhetyö

Perhetyö on kaikille lapsiperheille suunnattua sosiaalipalvelua; tukemista, ohjausta, neuvontaa ja auttamista arjessa selviytymiseksi. Perhetyö tukee perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäisee perheiden ongelmatilanteita. 1.4.2015 lukien perhetyö ei ole enää lastensuojelulain mukainen avohuollon tukitoimi vaan osa yleisiä sosiaalipalveluja. Uuden sosiaalihuoltolain mukaan perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi.

Viime kuukausina toistuvat murheelliset uutiset kertovat ikävä kyllä siitä, että perhetyötä lapsiperheissä tehdään edelleen aivan liian vähän. Toisaalla avun pyytäjiä leimataan säälittäviksi nykyajan ressukoiksi, jotka eivät pärjää lastensa kanssa, ja toisaalla uupuneet vanhemmat ovat yksin ongelmiensa kanssa, vaikka he tarvitsisivat välttämättä tukea selvitäkseen yhdestä päivästä toiseen.

Hyvät puheet lapsiperheiden jaksamisen tukemisesta löytyvät varmaan lähes jokaisen kunnan strategiasta tai palveluohjelmasta, mutta eteenpäin viedyt suunnitelmat ja käytännön toteutus puuttuvat kovin monesta. Kenttätyöntekijöille olisi tarvetta useassa kunnassa. Usein suurin tarve perhetyöntekijälle on juuri perheiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen heidän omassa lähiympäristössään ja arjessa mukana elämiseen.

Esimerkkinä käytännöstä voisi olla Imatran mallin mukainen tapa tuoda varhaista sekä ennaltaehkäisevää tukea ja apua perheisiin. Mallin mukaan kotiapua ja perhetyötä tarjotaan yhtenä osana kaupungin yleispalveluja. Tehtävää varten on perustettu uusia virkoja, joihin on valittu ammattitaitoiset työntekijät ja oletuksena on, että ammatillisesti hoidettu ennaltaehkäisy hankkii helposti omat palkkakulunsa vähentyneinä laitoshoito- sekä muina sosiaali- ja terveyskuluina. Ja mikä tärkeintä; palvelu vähentää huomattavan määrän inhimillistä kurjuutta ja pahoinvointia sekä mahdollistaa tulevan sukupolven terveen kasvamisen osaksi tätä yhteiskuntaa.

Vetoammekin uuteen eduskuntaan, että se omalta osaltaan ennen kaikkea mahdollistaa ja samalla myös velvoittaa kaikki Suomen kunnat järjestämään riittävän määrän sellaista helposti tavoitettavaa apua, mitä erilaissa tilanteissa olevat lasten ja nuorten perheet tarvitsevat.

Anna Härkin
Keskustanaisten hallituksen jäsen
Pohjois-Karjala
Anniina Sippola

EtusivuAjankohtaistaAvain-blogiAnna Härkin: Perhetyö