Aluevaaleilla on merkitystä!

Tammikuun 2022 aluevaaleissa ratkaistaan, kuinka meille jokaiselle tärkeät sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut järjestyvät tasa-arvoisesti ja kuinka ne saavutetaan hyvinvointialueiden asukkaiden tarpeeseen vastaten.

Ei ole samantekevää, ketkä aluevaltuustossa päättävät hyvinvointialueen palveluiden sijoittumisesta, sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimipaikkojen palveluiden sisällöstä ja siitä miten taataan osaavan henkilöstön työhyvinvointi ja riittävyys. Aluevaltuustoon valitut valtuutetut ovat ratkaisijan paikalla – He tuntevat alueen tarpeet ja voimavarat parhaiten.

Siksi arvoisa arjen asiantuntija omalla alueellasi, asetu ehdolle, sinua tarvitaan! Ehdokasasettelu on käynnissä, ja monin paikoin on listoilla vielä tilaa. Meille keskustalaisille toimijoille on tilausta varmistamaan lähipalveluja, oikeaan aikaan saatavaa hoitoa ja hoivaa sekä lisäämään sen myötä meidän jokaisen arjen turvaa. Kannamme tekemillämme keskustalaisilla linjauksilla vastuullisesti huolta tulevaisuuden sotepalveluista ja suomalaisten hyvinvoinnista.

On tärkeää huomata, että uudistus koskettaa erityisesti valtavaa joukkoa naistyöntekijöitä, ovathan sosiaali- ja terveyspalvelut maamme naisvaltaisin ala. Samoin kasvussa olevien pienten hoivayritysten toimijoiden enemmistö on naisia. Tiedämme myös, että iso joukko hoitajista on vaihtanut alaa liian suuren kuormittavuuden ja heikon palkkauksen vuoksi. Siksi on äärettömän tärkeää saada edustava kattaus naisia ehdokaslistoille ja läpi aluevaltuustoihin. Me tunnemme sote-alan arkiset haasteet ja karikot, mutta myös toimivat ratkaisut ja kehitysideat. Me tiedämme, mitä naisvaltaisilla hoito-, hoiva- ja sosiaalityön aloilla on hyvä johtaminen. Meillä on siis nyt tuhannen taalan paikka vaikuttaa itse ja saada väkeä uurnille näissä historiallisissa vaaleissa.

Toinen avainasia on osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaaminen tulevilla hyvinvointialueilla. Alueiden asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Keskeisin vaikuttamiskeino on asukkaan äänioikeus aluevaaleissa sekä aloiteoikeus hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa. Hyvinvointialueelle tulee myös kolme erilaista vaikuttamistoimielintä: nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.

Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista, esimerkiksi järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja, selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa, valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin, suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa, järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun sekä tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioihin vaikuttamista. Olethan sinäkin valmis varmistamaan, että maakuntapohjainen hyvinvointialue tunnetaan kansalaisten omaksi?

Siis – kerrothan läheisillesi, työkavereillesi, naapureillesi ja kaikille tutuillesi, mistä näissä tammikuisissa vaaleissa ja koko valtaisassa uudistuksessa on kyse, ja että äänestäminen todella kannattaa. Historiallisen uudistuksen ensimmäisen vuosikymmenen linjaukset ja maakuntatasoisen toiminnan onnistumisen kartta piirretään uurnilla tammikuussa. Aluevaaleilla on siis todella merkitystä!

Suvi Helanen
Oulun Keskustanaisten py:n puheenjohtaja
Oulun kaupunginvaltuuston jäsen
Aluevaaliehdokas

EtusivuAjankohtaistaAvain-blogiAluevaaleilla on merkitystä!