Suomen Keskustanaiset hakee korkeakouluharjoittelijaa syksylle 2016

Harjoittelujakso asettuu syys-marraskuun väliselle ajalle tai sopimuksen mukaan. Harjoittelun kesto on kolme kuukautta ja se on täysipäiväinen. Toivomme, että harjoittelijalla on mahdollisuus harjoittelutukeen, jolloin harjoittelusta maksettava korvaus muodostuu korkeakoulun maksamasta harjoittelutuesta (2kk) ja sen lisäksi maksettavasta erikseen sovittavasta työnantajan osuudesta. (1173 euroa/ kk). Otamme kuitenkin huomioon myös hakemukset ilman harjoittelutukea.

Etsimme harjoittelijaa erityisesti avustamaan Keskustanaisten viestinnässä ja sen kehittämisestä. Harjoittelijan työtehtäviin kuuluu mm. tiedotuksessa avustaminen, lokakuussa järjestettävän juhlaseminaarin valmistelut, organisaation järjestölliseen suunnitteluun osallistuminen sekä monipuoliset järjestö- ja toimistotyöt. Harjoittelija osallistuu Avain-lehden (sekä paperisen, että verkkolehden) tekemiseen ja harjoittelijan kanssa voidaan sopia harjoittelun aikana toteuttavasta projektista. Lisäksi tehtäviä voidaan mukauttaa myös valittavan henkilön osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Työaika on pääsääntöisesti virastotyöajan mukaista, mutta toivomme mahdollisuutta joustaa tarvittaessa. Työpaikan sijainti on Helsingissä, mutta osa työajasta on mahdollista tehdä etätyönä.

Valittavalta henkilöltä edellytämme korkeakouluopintoja, kokemusta viestinnästä ja sosiaalisen median käytöstä, sujuvaa kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa, tietoteknisiä valmiuksia, organisointikykyä, kiinnostusta politiikkaan, naisjärjestöihin ja tasa-arvoasioihin, sekä valmiutta oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Kokemus järjestötyöstä katsotaan eduksi.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen on toimittava sähköisesti pääsihteeri Kirsi Marttiselle ti 14.6.2016 klo 12 mennessä osoitteeseen kirsi.marttinen@keskusta.fi. Haastattelut suoritetaan viikolla 25.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Kirsi Marttinen, p. 010 289 7341
Suomen Keskustanaiset ry,
Apollonkatu 11a
00100 Helsinki
www.keskustanaiset.fi

Suomen Keskustanaiset ry. (ruotsiksi Centerkvinnorna i Finland rf.) on Suomen suurin poliittinen naisjärjestö. Suomen Keskustanaisten tarkoituksena on vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin naisnäkökulmasta, rohkaista naisia lähtemään mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kouluttaa jäseniään. Tärkeimpiä poliittisia tavoitteitamme on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja työelämän tasa-arvoa, vähentää naisten köyhyyttä, tukea naisyrittäjyyttä, edistää perheiden, lasten ja vanhusten hyvinvointia ja ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa.

EtusivuAjankohtaistaUutisetSuomen Keskustanaiset hakee korkeakouluharjoittelijaa syksylle 2016