Sukupuolten tasa-arvo keskiöön maakuntauudistuksessa

Sote- ja maakuntauudistus luo mahdollisuuksia sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Tasa-arvokysymykset on tärkeää ottaa huomioon maakunnissa jo valmisteluvaiheessa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun poistuessa kunnilta, maakunta vastaa palveluiden järjestämisestä. Muutos astuu voimaan vuoden 2020 alussa. Sote- ja maakuntauudistus on suurin yksittäinen henkilöstön siirto työnantajalta toiselle maassamme.

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstösiirrot koskettavat erityisesti naisvaltaisia aloja. Siksi uudistuksessa tehtävillä henkilöstölinjauksilla voi olla tasa-arvon kannalta merkittäviä vaikutuksia. Henkilöstösiirroissa ja henkilöstön asemaa koskevissa päätöksissä on huomioitava tasa-arvonäkökulma, muun muassa miten linjaukset vaikuttavat naisten ja miesten väliseen palkkaeroon tai työpaikan pysyvyyteen.

Nykyisissä maakunnissa tasa-arvo näkyy heikosti, eikä maakunnilla ole lain edellyttämiä tasa-arvosuunnitelmia. Tulevien maakuntien toimielimissä on noudatettava kiintiö- ja tasapuolisuussäännöksiä vastaavalla tavalla kuin valtion ja kuntien toimielimissä. Maakuntien yhtiöiden hallituksissa on oltava tasapuolisesti miehiä ja naisia.

Naisten ja miesten tasapuolinen edustus on myös turvattava kaikissa niissä toimielimissä, joita tasa-arvolain kiintiösäännös ei koske. Naisvaltaisilla aloilla naiset ovat parhaita työelämän ja työssä jaksamisen asiantuntijoita. Maakuntauudistus ei saa vähentää kummankaan sukupuolen edustusta, kuten esimerkiksi kuntaliitosten yhteydessä on jo naisille tapahtunut.

Historialliset maakuntavaalit käydään 28.10.2018. Molempien sukupuolien edustus maakuntahallinnossa turvataan onnistuneella ehdokasasettelulla. Keskustanaisten tavoitteena on löytää ehdokkaiksi naisia niin, että heidän osuutensa ehdokkaista on jokaisessa maakunnassa 50 prosenttia.

EtusivuAjankohtaistaKannanototSukupuolten tasa-arvo keskiöön maakuntauudistuksessa