Muuta maailmaa äänestämällä tänään kuntavaaleissa naista!

Naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen päätöksentekoon on demokraattisen yhteiskunnan perusedellytys.

Tällä hetkellä lähes 9 000 valtuutetusta naisia on vain 39 prosenttia. Naisten osuus kunnallisessa päätöksenteossa pienenee, mitä ylemmäs päätöksenteon hierarkiassa liikutaan. Kunnanvaltuustojen puheenjohtajista 39 prosenttia on naisia, kunnanhallitusten puheenjohtajista 31 prosenttia. On välttämätöntä, että naiset ovat edustettuna kuntien päätöksenteossa, jotta päätöksenteko olisi laadukasta ja siinä tulisi huomioiduksi nykyistä moninaisemmat näkökannat.

Kuntien päätöksenteolla ja palveluilla on merkittävä rooli sukupuolten tasa-arvon rakentamisessa. Päätöksenteossa oleellista on huomioida eri sukupuolten tarpeet ja arvioida etukäteen, miten päätökset vaikuttavat eri sukupuoliin. Eroa sukupuolen mukaan on esimerkiksi terveydessä, hoivavelvoitteissa, koulutusalojen ammatillisessa jakautumisessa ja turvallisuuden kokemuksessa.

Sukupuolten tasa-arvon toteuttaminen on elinvoimaisen kunnan edellytys. Tasa-arvo on välttämätön osa kuntalaisten hyvinvoinnin, arjen sujuvuuden ja turvallisuuden toteutumista.

Tasa-arvo toteutuu kunnissa parhaiten sillä, että asioista on päättämässä sekä naisia että miehiä. Erityisesti tulee muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista. Tämä onnistuu antamalla kuntavaaleissa ääni naiselle.

EtusivuAjankohtaistaKannanototMuuta maailmaa äänestämällä tänään kuntavaaleissa naista!