Keskustanaisten puheenjohtaja, Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Elsi Katainen Keskustan puoluekokouksessa Seinäjoella 11.6.2016

Hyvät aatesisaret ja -veljet,

Suomen kuntoon laittamisessa olennaisinta on työllisyyden parantaminen. Sipilän hallituksen ohjelmassa on kuitenkin toinen, yhtä tärkeä tavoite: suomalaisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen.

Eriarvoistuminen on todellisuutta. Huolestuttavinta on lasten, nuorten ja perheiden jakautuminen entistä jyrkemmin hyvin- ja pahoinvoiviin.

Samalla arvot ovat koventuneet ja yhteiskunnalliseen keskustelussa on alettu tarkoituksellisesti tai puolihuolimattomasti viljellä luokkayhteiskunnan käsitteitä.

Jotkut puhuvat keskiluokasta kannatuksen saamiseksi. Muutama päivä sitten Iltasanomien nettisivuilla oli laskuri, joka tulojen perusteella ilmoitti, kuuluuko ala-, keski- vai yläluokkaan.

Nyt leikitään vakavilla asioilla. Meidän ei tarvitse katsoa kuin muualle Eurooppaan Yhdysvalloista puhumattakaan nähdäksemme, millainen luokkayhteiskunta oikeasti on.

Suomen menestys on rakentunut sille, että vuosikymmenet sitten jätimme hyvästit luokkayhteiskunnalle ja päätimme yhdessä, että kaikista suomalaisista ja koko Suomesta pidetään tasa-arvoisesti huolta. Puolueista nimenomaan Keskusta perustettiin aikanaan eheyttämään Suomea ja suomalaisia.

Liioittelematta voi sanoa, että Suomi luisui viime vuosina kohti repeämispistettä. Ihmiset näkevät eriarvoistumisen arjessaan. Suomen jakautuminen hyvä- ja huono-osaisiin huolettaa. Talvella julkaistun tutkimuksen mukaan reilusti yli puolet suomalaisista katsoi eriarvoistumisen lisäävän yhteiskunnan turvattomuutta.

Hyvät keskustalaiset,

Keskustalla on suurin valta ja samalla vastuu siitä, että Suomi muuttuu eheämpään suuntaan. Työllisyyden parantaminen on siinäkin tärkeintä. Budjettiriihessä on helpotettava etenkin nuorten ja pitkään työttömänä olleiden tilannetta. Tulevien vuosien veronalennukset on kohdistettava pieni- ja keskituloisille.

Sote-uudistus on toteutettava yhdessä sovitun mukaisesti. Lähipalvelut on turvattava koko maassa. Tärkeintä on laittaa perusterveydenhuolto kuntoon. Sitä tarvitsevat eniten heikompiosaiset. Valinnanvapauden lisääminen ei saa vaarantaa palvelujen tasa-arvoista saantia ja inhimillistä hoitoa ja hoivaa.

Heikompiosaisten etuuksia ja palveluja on parannettava, jos taloustilanne sen sallii. Me olemme esimerkiksi korottaneet ja korotamme pienituloisimpien takuueläkettä, laitamme omais- ja perhehoitoa kuntoon sekä uudistamme perheiden palveluja niin, että perheitä voidaan auttaa ajoissa. Tällä tiellä pitää jatkaa.

Eriarvoisuuden torjumiseksi on myös paljon ratkaisuja, jotka eivät maksa mitään, mutta jotka eivät syystä tai toisesta ole ottaneet tulta alleen valtakunnallisesti. Toimivia käytäntöjä on levitettävä. Ja välittäminen ei varmasti maksa mitään.

Hyvät aatesisaret ja -veljet,

Väitän, että yksi ratkaisu myös on saada lisää naisia mukaan päätöksentekoon. Suomalaiset naiset saivat 110 vuotta sitten äänioikeuden ja oikeuden asettua ehdolle vaaleihin. Nyt naisten osuus kansanedustajista on 41,5 prosenttia.

Työtä riittää edelleen koko yhteiskunnassa ja myös Keskustassa, vaikka myönteisiäkin asioita on tapahtunut. Keskustalla on ollut kaksi naista, Anneli Jäätteenmäki ja Mari Kiviniemi, puheenjohtajana, ja nyt päättyvällä kaudella Annika Saarikko ja Anu Vehviläinen ovat tehneet hyvää työtä varapuheenjohtajina. Sirkka-Liisa Anttilasta puolestaan tulee ensi jouluna Suomen pitkäaikaisin nuorisoparlamentaarikko.

Täällä Seinäjoella on monta pätevää naista ehdolla puoluesihteerin ja varapuheenjohtajan tehtäviin. Jatketaan työtä niin, että tulevissa kuntavaaleissa vähintään puolet Keskustan ehdokkaista on naisia. Kiitos.

EtusivuAjankohtaistaKannanototKeskustanaisten puheenjohtaja, Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Elsi Katainen Keskustan puoluekokouksessa Seinäjoella 11.6.2016