Kainuun Keskustanaiset: Kainuu paremmaksi naisille – Kaikki hyötyvät

Kainuussa on naisia yli 20 prosenttia vähemmän kuin miehiä. Nuorissa 20-29 vuotiaiden ikäluokassa on vain 60-80 naista 100 miestä kohti. Suhdeluku vaihtelee kunnittain.

Kun naisia on liian vähän, kaikki miehet eivät voi löytää puolisoa. Parin löytämisen vaikeus on yksilön kannalta surullista. Tilanne heijastuu myös syntyvyyteen Kainuussa. Lapsia Kainuussa tarvittaisiin enemmän. Naisia on liian vähän myös moniin eri ammatteihin.

Kainuun Keskustanaiset pitää todella hyvänä ja tärkeänä Kajaanin kaupungin ja Kainuun liiton käynnistämää pilottikokeilua, jonka avulla haetaan ratkaisuja nuorten naisten pysymiseksi maakunnassa ja hakeutumiseksi Kainuuseen. Nuoret naiset ovat avainryhmä, joka asuinpaikan valinnallaan määrää tulevan aluekehityksen suuntaa ja elinvoiman kehitystä eri paikkakunnilla. Naisten odotusten ja kehittämisajatusten selville saaminen ja niiden perusteella toimiminen on sukupuolisensitiivistä aluekehityspolitiikkaa.

Aktiivisten naisten toimintatarmolle tulee luoda lisää tilaa ja mahdollisuuksia. Koulutusmahdollisuuksien monipuolistaminen on varmasti tärkein parannus, mikä houkuttaa jäämään Kainuuseen. Ikäluokat ovat toki liian pieniä monien koulutusalojen käynnistämiseksi, mutta virtuaalikoulutuksen kasvava tarjonta osana opintoja säilyttäisi opiskelijan sosiaaliset suhteet kotiseudulla. Esitämme, että Kajaanin yliopistokeskus laajentaa yliopistojen koulutustarjontaa pilottitutkimuksen tulosten perusteella ja tekee yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa.
Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on käynnistänyt seutukaupunkien koulutustarjonnan parantamiseen tähtäävän työn. Kajaanin mukana olo hankkeessa on toivottavaa. Ministeri on todella kiinnostunut Kainuun hankkeesta. Saarikko ymmärtää, että koulutustarjonta on vaikuttava aluepolitiikan väline. Iloitsemme siitä, että Kajaanin ammattikorkeakoulu sai jo lisää koulutuspaikkoja.

Naisia on liian vähän myös kuntapolitiikassa. Ehdokaslistoille on vaikeuksia saada puolet naisia, mikä on Keskustanaisten tavoite ensi kevään kuntavaaleihin valmistauduttaessa.

Kuntavaalit tarjoavat naisille mahdollisuuden päästä vaikuttamaan kotipaikkakunnan palveluihin, ympäristön tilaan ja elinkeinojen edistämiseen. Kunnissa tehdään lasten, aikuisten ja ikäihmisten elämä paremmaksi tai hankalaksi. Keskustanaiset kutsuu erilaisissa tehtävissä toimivia naisia Keskustan ehdokkaiksi tekemään jokaisessa kunnassa ihmisten elämää paremmaksi. Hankaluudet ja vihapuhe jätetään taakse. Keskustanaisten järjestönä tuemme osaltamme naisten vaalityötä ja pääsyä vaikuttajapaikoille vaalien jälkeen.

EtusivuAjankohtaistaKannanototKainuun Keskustanaiset: Kainuu paremmaksi naisille – Kaikki hyötyvät