Tasa-arvoisina vaalitoreille

Kuntiin valitaan huhtikuun vaaleissa 8 999 uutta kunnanvaltuutettua. Lähdemme vaaleihin hyvistä asetelmista. Siitä kuuluu kiitos kaikille toimijoille, myös naisjärjestöllemme!

Saimme keskustan listoille lähes 7 500 ehdokasta, joista naisia on 39,5 ja nuoria 9 prosenttia. Naisten osuus kuntavaaliehdokkaista on kasvanut vuosikymmenten aikana, mutta tehtävää kuitenkin riittää – naisia on saatava tulevaisuudessa enemmän ehdolle.

Meillä on kirittävää muihin puolueisiin nähden.

Vaikka naisten äänestysaktiivisuus on miehiä korkeampi, on naisten osuus valituista päättäjistä jäänyt heidän ehdokas- ja ääniosuuttaan pienemmäksi.

Naisia valitaan myös kuntien johtopaikoille vähemmän kuin heidän osuutensa valtuute-tuista edellyttäisi. Naisten puute keskustalaisilla ehdokaslistoilla alkaa olla jo ikuisuusky-symys. Koko puolueen on pysähdyttävä tämän kysymyksen äärelle.

Miksi juuri keskustalaisia ehdokaslistoja vaivaa naisten puute vaaleista vaaleihin?

Varmasti syitä löytyy niin perinteistä, yleisestä asenneilmapiiristä kuin kulloisestakin halli-tuspolitiikasta.

Entäs naiset; olemmeko me turhan herkkähipiäisiä, täydellisyyteen pyrkiviä ja siksi riittä-mättömyyttä kokevia, vaiko vain tarkkoja omasta ajankäytöstämme?

Naiset ovat aliedustettuna niin valtakunnan kuin paikallistason politiikassa.

Tätä ei pidä jäädä murehtimaan, vaan nyt on tartuttava tuumasta toimeen. Yhdessä koko puolueen sisällä.

On muistettava, että tulevissa kuntavaaleissa tehdään pohjatyöt esimerkiksi tulevia maakunta- ja eduskuntavaaleja ajatellen. Tämä meidän naisten on syytä muistaa, koska kuntapolitiikka koulii myös tulevia maakunnan ja valtakunnan päättäjiä.

Vietämme tällä viikolla naisten päivää. Se onkin oivallinen päivä tehdä näkyväksi naisten tekemää työtä ja yhteiskunnallista osallisuutta joka tasolla.

Siinä mielessä jokainen päivä voisi olla naisten päivä!

Elsi Katainen
Keskustanaisten puheenjohtaja

EtusivuAjankohtaistaAvain-blogiTasa-arvoisina vaalitoreille