Riikka Manner: Naisten asia katkaistaan väkivallalla

Mediasta saa sellaisen kuvan, että EU:ssa käsitellään isoja rahoja ja säädetään hyvin teknistä lainsäädäntöä. Me mepitkään emme aina varmasti muista korostaa, että käsittelemme myös sosiaalisia ja yhteiskunnan arvoihin liittyviä kysymyksiä. Yksi sellainen aihe, joka minusta itsestäni on erittäin merkittävä, on naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta. Hyväksyimme sen lopettamista ja ehkäisemistä vaativan päätöslauselman toissapäiväisessä täysistunnossamme.

Väkivallan kohteeksi joutuminen ei tietysti ole suoraan sukupuoleen sidottu asia. Nainen tai mies voi kohdata väkivaltaa riippumatta iästä, alkuperästä, elämäntavoista ja –tyylistä, asemasta jne. Mielestäni kuitenkin tosiasia, että naiset joutuvat väkivallan kohteiksi useimmiten kotonaan – koko elämän fyysisessä keskipisteessä – tekee asiasta sukupuolten välisen tasa-arvokysymyksen. Yhteiskunnallisesti erittäin merkittävän asiasta tekee se, että erityisesti 18-24 –vuotiailla naisilla on normaalia suurempi riski joutua väkivallan kohteeksi. Millaisen kuvan yhteiskunnastamme haluamme antaa nuorille naisille? Minä poliitikkona ainakin haluan välittää kuvan, jossa väkivalta on aina rikos, johon ei tarvitse alistua.

Politiikassa tasa-arvoasiat ovat mielestäni elitistyneet. Keskitymme ajamaan parannuksia naisten asemaan esimerkiksi yritysmaailmassa. Tasa-arvon kokonaisajatuksen etenemisen kannalta kaikki sen puolesta tehtävä työ on toki tärkeää, mutta yhteiskunnallisen päätöksenteon näkökulmasta ne tasa-arvokysymykset, joiden puolesta työskentelemme, vahvistavat yhteiskunnan talouspoliittista sidonnaisuutta ja korostavat koventuneita arvoja myös politiikassa. Naiset Suomessa ja ympäri maailman vammautuvat ja jopa kuolevat väkivallan uhreina. Sen suurempaa tasa-arvopoliittista epäkohtaa en omien arvojeni pohjalta pysty nimeämään.

Jos toinen puoli tasa-arvo- ja väkivaltakeskustelua on elitistinyt, toinen puoli haluaa kohdistaa arvostelevan katseen vain tiettyihin kulttuureihin. Pidämme naisiin kohdistuvaa väkivaltaa usein ennen muuta valtakulttuureista poikkeavien etnisten ryhmien ongelmana, joissa naisia silvotaan tai pakkonaitetaan vähintään henkisen väkivallan uhreiksi. Kuitenkin Suomessa naisia lyödään, esiintyy ihmiskauppaa muun muassa prostituution muodossa ja rikostilastot pullistelevat raiskauksia. Mikäli emme katso näitä tosiasioita silmiin, hyväksymme edelleen naisten syrjinnän suomalaisessa yhteiskunnassa.

Parlamentin keskustelussa ja lopullisessa päätöslauselmassa oli montakin erinomaista kohtaa, joita jokaisen soisi pohtivan. Itse jäin miettimään erityisesti tekstikohtaa, jossa todettiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyvän edelleen maailman jokaisessa maassa. Väkivallan selättämällä edistäisimme merkittävästi sukupuolten välistä tasa-arvoa ja lisäisimme naisten vaikutusvaltaa. Ennen kaikkea puuttuisimme ihmisoikeusloukkaukseen, jota yhteiskuntamme Suomessa tai laajasti Euroopassa ei ole ottanut riittävän vakavasti.

Riikka Manner

Keskustan varapuheenjohtaja
Euroopan parlamentin jäsen

(Kirjoitus julkaistu Warkauden Lehdessä 8.2.2013)

EtusivuAjankohtaistaAvain-blogiRiikka Manner: Naisten asia katkaistaan väkivallalla