Pitkäikäisyyden yhteiskunta

Viime viikonloppu vierähti politiikka- ja toimintapäivillä Jyväskylässä. Vaikka osaltani olin kantamassa vastuuta ohjelmasta, oli aikaa ja loistava mahdollisuus kuunnella muita ohjelmaosuuksia.

Puhuttelevan puheenvuoron piti Itä-Suomen yliopiston professori Marja Vaarama. Hän tutkijana puhui meille poliitikoille pitkäikäisyyden yhteiskunnasta ja vanhuuden arvostamisesta.

Jo nyt me elämme yhteiskunnassa, jossa on 4-5 sukupolvea. Elämme pitkäikäisyyden yhteiskunnassa, mutta emme vielä kunnolla ymmärrä mitä se tarkoittaa nyt, saatikka kahdenkymmenen tai kolmenkymmenen vuoden kuluttua.

Tätä taitavaa professoriluennoitsijaa kuunneltuani ajatukset siirtyvät siihen työhön, jota me nyt eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa teemme eli sote-uudistukseen.

Uudistus tarvitaan, sillä ihmiset eivät saa yhdenvertaisesti julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelujen saatavuudessa, laadussa ja kustannuksissa on tällä hetkellä suuria eroja kuntien ja alueiden välillä. Tavoitteena on myös luoda maahan nykyistä yhtenäisempi kansanvaltainen maakuntahallinto, joka kantaa vastuun maakuntansa asukkaiden palveluista.

Pitkäikäisyyden yhteiskunnassa hoivan tarve kasvaa. 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa noin 60 prosenttia 13 vuodessa. Työikäisiä on jatkossa vähemmän. Tämä yhtälö tuo vuosi vuodelta vähemmän verotuloja. Edes nykyistä palvelutasoa ei pystytä säilyttämään ilman uudistuksia toimintatapoihin.

Maakunta- ja sote-uudistuksen avulla halutaan tarjota nykyistä yhdenvertaisempia ja kustannustehokkaampia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Kustannuksia ei siis leikata nykyisestä, mutta niiden kasvuvauhtia hillitään. Tällä yritetään vähentää tulevien sukupolvien velkataakkaa.

Sukupolvien ketjussa palvelutarpeemme muuttuu. Lapsena olemme vastaanottamassa yhteiskunnan palveluja, työiässä olemme maksupuolella ja toteuttamassa palveluja ja sitten eliniän loppupuolella jälleen vastaanottavana.

Meidän pitäisi kyetä suunnittelemaan tulevaisuus siten, että emme siirtäisi maksutaakkaa itseämme nuoremmille. Nykyinen 65-vuotias vastaa toimintakyvyltään menneiden vuosikymmenten 40-vuotiasta. Nämä vast’ikään eläkkeelle siirtyneet maailman koulutetuimmat ja vasta parinkymmenen vuoden kuluttua nykynäkemyksen mukaan vanhat ihmiset pitää ottaa mukaan ideoimaan sitä parasta vanhuutta ja sen parhaan vanhuuden parhaita palveluja.

Pitkäikäisyyden yhteiskunnan palvelujen turvaamiseksi eduskunnan päätöksiä vaille valmis sote-uudistus on kiireellinen ja välttämätön. Me suomalaiset tarvitsemme sen.

Ulla Parviainen
kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen
Suomen Keskustanaisten puheenjohtaja

EtusivuAjankohtaistaAvain-blogiPitkäikäisyyden yhteiskunta