Nuorten työttömyys kuriin

Vuosikymmenet ovat erilaisia ja myös nuorten haaveet ja unelmat muuttuvat eri aikakausilla. Tällä hetkellä miljoonat nuoret kärsivät työttömyydestä Euroopassa ja monen nuoren suurimpana unelmana on löytää työpaikka. Nuorisotyöttömyys on Euroopan unionissa todellinen ongelma, joka on ratkaistava.

Suomessa 20–24 vuotiaista nuorista huolestuttava määrä on koulutuksen, harjoittelun tai työelämän ulkopuolella. Työttömiä nuoria on 18,3 prosenttia ja heistä syrjäytymisvaarassa on arviolta 10 prosenttia. Suomi on harvoja EU-maita, joissa nuorisotyöttömyys jopa lisääntyi vuoden takaisesta.

Nuorten työttömyys on ongelma ensinnäkin siksi, että sillä saattaa olla kauaskantoisia vaikutuksia tulevaisuuteen. Nuori voi kokea haasteelliseksi päästä työelämään kiinni, mikäli hän ei valmistuttuaan työllisty ensimmäisen vuoden aikana.

Työmarkkinoille päästyään nuori työntekijä hankkii itselleen työkokemusta, osaamista ja tärkeitä kontakteja. Mikäli nuori jää työttömäksi, hän ei kykene keräämään arvokasta kokemusta. Työttömyyden pitkittyessä jo hankittu osaaminenkin saattaa rapistua ja syrjäytymisen vaara kasvaa.

Nuori saattaa tuntea olonsa epävarmaksi, mikäli työnhaku ei yrityksistä huolimatta tuota tulosta. Työttömänä ollut nuori työnhakija voidaan sivuuttaa työnhakuprosessissa, sillä työnantajat saattavat nähdä jo lyhyenkin työttömyysjakson negatiivisena. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nuori olisi vähemmän osaava kuin uusi työnhakija.

Vaikka Suomen yleinen työttömyysaste on pudonnut lähelle Euroopan unionin keskiarvoa, on Suomen nuorisotyöttömyys silti unionin keskiarvoa korkeampi. EU:ssa oli vuonna 2016 yhteensä noin 4 miljoonaa nuorta työttömänä, mikä tarkoittaa 14,2 prosenttia eurooppalaisista nuorista.

Nuorten työllistämisen eteen tulee tehdä mahdollisimman paljon töitä. Nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen avulla kuljemme kuitenkin jo eteenpäin ratkaisun löytämiseksi. Nuorisotyöllisyysaloitteen tyypillisiä tukikohteita ovat oppisopimuskoulutukset, työharjoittelut, nuorten työpaikat sekä tutkintoon johtavat täydennyskoulutukset.

Toisaalta nuorisotakuu, jota nuorisotyöllisyysaloite täydentää, edellyttää jäsenmailta erityistoimia. Alle 25-vuotiaille tulee tämän mukaan tarjota neljän kuukauden kuluessa valmistumisesta laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka.

Nuorten työllisyysprosenttien nostamiseen on panostettava paljon enemmän. Suunta on kuitenkin jo oikea.

Nuoret ovat meidän tulevaisuutemme, ja tämän vuoksi ongelmaan tulee löytää ratkaisu.

Anneli Jäätteenmäki
Euroopan parlamentin jäsen

EtusivuAjankohtaistaAvain-blogiNuorten työttömyys kuriin