Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaiset: Koulutus parantaa tyttöjen elämää

Tyttöjen päivänä 10.10 kokoontuneet Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaiset korostavat, että tyttöjen päivä on hieno tapa muistuttaa siitä, miten pitkälle olemme tulleet, mutta myös muistuttaa meitä kaikkia siitä, että määrätietoista työtä tasa-arvon edistämiseksi on jatkettava.

Päivä muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa ikänsä ja sukupuolensa takia. Toisaalta se on juhlapäivä, joka nostaa esiin tyttöjen voiman ja mahdollisuudet.
Suomen kehityspolitiikalla, poliittisilla päätöksillä ja ihmisten asenteilla on vaikutusta lasten ja tyttöjen oikeuksien toteutumiseen sekä mahdollisuuksiimme edistää niitä.
Koulutus parantaa tyttöjen elämää. Koulutetut tytöt voivat tarjota kykynsä ja tietonsa osaksi yhteiskunnan toimintaa ja kehitystä sekä saavat äänensä paremmin kuuluviin yhteiseen päätöksentekoon.
Valtion ensi vuoden budjetissa osoitetaan satsauksia koulutukseen ja varhaiskasvatukseen. Opettajien jaksamista, koulurauhaa ja koulutien ensimmäisiä vuosia tuetaan, ja päiväkotien ryhmäkokoja pienennetään. Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen perusrahoituksen lisääminen parantaa osaavan työvoiman saamista tulevaisuudessa.

Hallitus käynnistää varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämishankkeita, ja suuntaa tukea erityisesti varhaiseen vaiheeseen. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä varmistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieluisaan harrastukseen, mielellään koulupäivän yhteyteen. Näin lasten yksinäiset aamut ja iltapäivät vähenevät ja mielekästä tekemistä sekä aikuisten läsnäoloa lasten arjessa on enemmän.

EtusivuAjankohtaistaUutisetPohjois-Pohjanmaan Keskustanaiset: Koulutus parantaa tyttöjen elämää