Suomen Keskustanaiset kiittää: Keskustan hallituspolitiikka huomioi kaikenikäiset suomalaiset

Suomen Keskustanaiset kiittää tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvista, että hän on tarttunut reippaasti opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen koronapandemian aikana. Tästä hyvänä esimerkkinä on juuri myönnetty rahoitus 32 hankkeeseen, joissa järjestetään ja kehitetään matalan kynnyksen palveluita sekä vahvistetaan ja järjestetään korkeakouluopiskelijoiden ohjaus- ja tukipalveluita.

Rahoituspäätös on yksi hieno esimerkki Keskustan toteuttamasta vastuullisesta hallituspolitiikasta. Keskustanaiset näkee, että Keskusta on kaikkien ikäryhmien ja jokaisen suomalaisen puolue. Toinen erinomainen esimerkki vastuullisesta hallituspolitiikasta on toisen asteen koulutuksen maksuttomuus sekä Keskustan aloitteesta käynnissä oleva harrastamisen Suomen malli, joka on käynnistynyt lähes 250:ssa kunnassa ja yli tuhannessa koulussa. Syksystä 2022 lähtien tästä tulee pysyvä toimintamalli, jolle on pysyvä rahoitus. Harrastamisen Suomen malli mahdollistaa jokaiselle lapselle ainakin yhden mieleisen harrastuksen.

Eduskunta hyväksyi juuri perhevapaauudistuksen, joka astuu voimaan 1.8.2022. Perhevapaauudistuksessa täyttyvät kaikki Keskustan keskeiset tavoitteet. Perheiden vapautta valita lastensa hoitomuoto ei heikennetä ja kotihoidontuki säilyy. Keskustalle perhevapaat ovat ennen kaikkea perhepolitiikkaa, ei työllisyyspolitiikkaa.

Sovittu malli tuo myös joustoa perhevapaiden käyttöön, pidentää niiden käyttöaikaa äideillä ja lisää perheiden ansiosidonnaisia vapaita. Isien käytettävissä olevien vapaiden määrä kasvaa lyhentämättä äitien käytettävissä olevia vapaita. Yksinhuoltajavanhemman perhevapaaetuudet pitenevät samanpituisiksi kuin kahden vanhemman perheessä.

Keskusta on hallituksessa myös vastuullisen vanhustenhoidon puolesta. Yhtenä esimerkkinä sitovan henkilöstömitoituksen saaminen tehostettuun palveluasumiseen on ensimmäinen osa hallitusohjelmaan sisältyvää iäkkäiden henkilöiden palveluja koskevan lainsäädännön uudistamista. Vanhuspalveluita, kotihoitoa ja omaishoitoa kehitetään osana laajempia, maakunnallisia Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeita.

EtusivuAjankohtaistaKannanototSuomen Keskustanaiset kiittää: Keskustan hallituspolitiikka huomioi kaikenikäiset suomalaiset